Dagens EKIMlektion 20 juli

Dagens EKIMlektion 20 Juli

REPETITION VI

Inledning

1. Under den här repetitionen använder vi endast en tankegång

varje dag, och övar den så ofta som möjligt. Förutom den tid du

ägnar åt den morgon och kväll, vilket inte bör vara mindre än

femton minuter, och förutom att du kommer ihåg den varje

timme under dagen, använd tankegången så ofta du kan däremellan.

Var och en av dessa tankegångar skulle ensam vara

tillräcklig för frälsningen, om den verkligen lärdes in. Varje tankegång

skulle vara tillräcklig för att befria dig och världen från

alla former av slaveri, och inbjuda minnet av Gud att komma

tillbaka.

2. Detta skall vi komma ihåg när vi börjar vi våra övningar,

under vilka vi noggrant repeterar de tankar som den Helige

Ande har skänkt oss under våra senaste tjugo lektioner. De innehåller

alla i sig hela läroplanen om den förstås, övas, accepteras

och tillämpas på allt som ser ut att hända under dagen. En är

tillräcklig. Men från denna enda får inga undantag göras. Och

därför måste vi använda dem alla och låta dem smälta samman

till en, eftersom var och en bidrar till helheten som vi lär oss.

3. Dessa övningsstunder, liksom vår senaste repetition, kretsar

kring ett centralt tema med vilket vi börjar och slutar varje lektion.

Det är detta:

Jag är inte en kropp. Jag är fri,

För jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Dagen börjar och slutar med detta. Och vi upprepar det varje

hel timme, eller när vi däremellan kommer ihåg att vi har en

funktion som går bortom den värld vi ser. Förutom detta, och

förutom en repetition av den speciella tanke som vi övar för dagen,

krävs ingen form av övning med undantag av att på djupet

ge upp allt som belamrar sinnet och gör det dövt för förståndet,

det sunda förnuftet och den enkla sanningen.

4. Vi skall försöka gå bortom alla ord och speciella övningsformer

under denna repetition. För den här gången försöker vi att med

snabbare steg längs en kortare stig nå Guds stillhet och frid. Vi

sluter helt enkelt ögonen, och glömmer sedan allt som vi trodde

att vi visste och förstod. För på så sätt blir vi fria från allt som vi

inte visste och inte kunde förstå.

5. Det finns ett enda undantag från denna avsaknad av struktur.

Tillåt ingen ofruktbar tanke att passera obemärkt. Om du lägger

märke till någon, förneka dess grepp och skynda dig att försäkra

ditt sinne att detta inte är vad det vill ha. Lämna sedan vänligt

tanken som du avvisat, och byt snabbt och säkert ut den mot den

tankegång vi övar den här dagen.

6. När du frestas, skynda dig då att förkunna att du är fri från

frestelse, medan du säger:

Den här tanken vill jag inte ha. Jag väljer i stället ________.

Och upprepa sedan dagens tankegång, och låt den ersätta det du

tänkte. Utöver sådana speciella tillämpningar av varje dags tankegång

kommer vi endast att lägga till några få formella uttryck

eller specifika tankar som hjälp när du övar. I stället ger vi dessa

stunder av stillhet till den Lärare Som undervisar i stillhet, talar

om friden och ger våra tankar all den mening som de kan ha.

7. Till Honom erbjuder jag den här repetitionen å dina vägnar.

Jag överlämnar dig i Hans händer, och låter Honom lära dig vad

du skall göra och säga och tänka, varje gång du vänder dig till

Honom. Han kommer att finnas till hands för dig varje gång du

kallar på Honom för att få hjälp. Låt oss erbjuda Honom hela

den repetition vi nu påbörjar, och låt oss inte heller glömma till

Vem den har givits när vi övar dag efter dag och närmar oss det

mål som Han har bestämt för oss; och tillåta Honom att lära oss

hur vi skall gå, och fullständigt lita på att Han vet hur varje övningsstund

bäst kan bli en kärleksfull frihetsgåva till världen.

20 Juli

LEKTION 201

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

För jag är fortfarande som Gud skapade mig.

1. (181) Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.

Det finns ingen som inte är min broder. Jag är välsignad

med att jag är ett med universum och Gud, min Fader, den

ende Skaparen av den helhet som är mitt Själv, för evigt ett

med mig.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

För jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Lämna ett svar