Dagens EKIMlektion 10 September

LEKTION 253

Mitt Själv är universums härskare.

1. Det är omöjligt att någonting skulle hända mig utan att jag har

bett om det. Till och med i den här världen är det jag som styr

mitt öde. Det som sker är det jag önskar. Det som inte sker är

det som jag inte vill skall ske. Detta måste jag acceptera. För på

så sätt leds jag förbi den här världen till mina skapelser, barn av

min vilja, i Himlen där mitt heliga Själv bor tillsammans med

dem och med Honom Som skapade mig.

2. Du är det Själv Som Du skapade som Son, som skapar som Du och som är ett med Dig. Mitt Själv Som härskar över universum är bara Din

Vilja i fullkomlig förening med min egen, som endast glatt kan instämma

i Din, så att den kan utsträckas till Sig Själv.

Lämna ett svar