Dagens EKIMlektion 23 februari

LEKTION 54

Detta är de tankegångar vi skall repetera i dag:

1. (16) Jag har inga neutrala tankar.

Det är omöjligt att ha neutrala tankar eftersom alla tankar har

makt. De kommer antingen att åstadkomma en falsk värld eller

leda mig till den verkliga världen. Men tankar kan inte vara utan

verkningar. På samma sätt som den värld jag ser uppstår ur

mina tankefel, kommer den verkliga världen att uppstå inför

mina ögon när jag låter mina misstag bli rättade. Mina tankar

måste vara antingen sanna eller falska. De måste vara det ena

eller det andra. Det jag ser visar mig vilket de är.

2. (17) Jag ser inga neutrala ting.

Det jag ser bär vittnesbörd om det jag tänker. Om jag inte tänkte

skulle jag inte existera, eftersom liv är tanke. Låt mig betrakta

den värld jag ser som en återspegling av mitt eget sinnestillstånd.

Jag vet att mitt sinnestillstånd kan förändras. Och jag vet också

att den värld jag ser likaså kan förändras.

3. (18) Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.

Om jag inte har några privata tankar kan jag inte se någon privat

värld. Till och med den galna separationstanken var tvungen att

delas med andra innan den kunde utgöra grunden till den värld

jag ser. Men detta var att dela ingenting. Jag kan också kalla på

mina verkliga tankar som delar allt med alla. På samma sätt som

mina tankar på separation kallar på andras tankar på separation,

väcker mina verkliga tankar de verkliga tankarna hos dem. Och

den värld som mina verkliga tankar visar mig kommer att öppna

sig inför deras ögon liksom inför mina.

4. (19) Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.

Jag är inte ensam i någonting. Allt jag tänker eller säger eller gör

lärs ut till hela universum. Guds Son kan inte tänka eller tala

eller handla utan verkningar. Han kan inte vara ensam i någonting.

Det står därför i min makt att förändra varje sinne tillsammans

med mitt, för Guds makt är min.

5. (20) Jag är fast besluten att se.

Eftersom jag inser att mina tankars natur är att dela med andra,

är jag fast besluten att se. Jag vill se de vittnesbörd som visar mig

att världens tänkande har förändrats. Jag vill se beviset på att det

som har skett genom mig har gjort det möjligt för kärlek att ersätta

rädsla, skratt att ersätta tårar, och överflöd att ersätta förlust.

Jag vill se på den verkliga världen, och låta den lära mig att

min vilja och Guds Vilja är en.

Lämna ett svar