Dagens EKIMlektion 17 januari

LEKTION 17

Jag ser inga neutrala ting.

1. Den här tankegången är ytterligare ett steg i riktning mot att

identifiera orsak och verkan så som de verkligen fungerar i världen.

Du ser inga neutrala ting eftersom du inte har några

neutrala tankar. Det är alltid tanken som kommer först, trots

frestelsen att tro att det är tvärtom. Detta är inte så som världen tänker, men du måste lära dig att det är så du tänker. Om det inte vore så, skulle varseblivningen inte ha någon orsak, och skulle själv vara orsak till verkligheten.

Med tanke på dess högst föränderliga natur,

är detta knappast troligt.

2. När du tillämpar dagens tankegång, säg till dig själv med öppna ögon:

Jag ser inga neutrala ting eftersom jag inte har några

neutrala tankar.

Se dig sedan omkring, och låt din blick vila på varje ting du

iakttar tillräckligt länge för att säga:

Jag ser inte en neutral ______, eftersom mina tankar

om ______ inte är neutrala.

Du kan till exempel säga:

Jag ser inte en neutral vägg, eftersom mina tankar om väggar

inte är neutrala.

Jag ser inte en neutral kropp, eftersom mina tankar om kroppar inte är neutrala.

3. Som vanligt är det nödvändigt att inte göra några åtskillnader mellan det som du tror är levande eller inte levande; angenämt eller oangenämt.

Oberoende av vad du kanske tror, ser du ingenting

som är verkligt levande eller verkligt glädjefullt.

Detta beror på att du fortfarande ännu inte är medveten om någon tanke som är verkligt sann, och därför verkligt lycklig.

4. Tre eller fyra specifika övningsstunder rekommenderas, och

inte mindre än tre behövs för att uppnå största möjliga behållning, även om du upplever motstånd.

Men om du gör det, kan övningsstundens längd förkortas till mindre än den ungefärliga minut som annars rekommenderas.

Lämna ett svar