Dagens EKIMlektion 19 juli

LEKTION 200

Det finns ingen annan frid än Guds frid.

1. Sök inte längre. Du kommer inte att finna någon annan frid än

Guds frid. Acceptera detta faktum, och bespara dig själv plågan

av ännu fler bittra besvikelser, naken förtvivlan, och en känsla av

total hopplöshet och tvivel. Sök inte längre. Det finns ingenting

annat du kan finna än Guds frid, såvida du inte söker efter förtvivlan

och smärta.

2. Detta är den slutpunkt till vilken alla till sist måste komma för

att lägga åt sidan allt hopp om att finna lyckan där det inte finns

någon; om att bli räddad av det som endast kan skada; om att

göra frid av kaos, glädje av smärta och Himmel av helvetet. Försök

inte längre att vinna genom att förlora, inte heller att dö för

att leva. 3Du kan inte annat än be om nederlag.

3. Ändå kan du lika lätt be om kärlek, om lycka och om evigt liv i

en frid som inte har något slut. Be om detta, och du kan bara

vinna. Att be om det som du redan har måste lyckas. Att be om

att det som är falskt skall vara sant kan endast misslyckas. Förlåt

dig själv för fåfänga inbillningar, och sök inte längre efter det

som du inte kan finna. För vad skulle kunna vara mer dåraktigt

än att söka och söka och åter söka efter helvetet, när du endast

behöver se med öppna ögon för att upptäcka att Himlen ligger

framför dig, bakom en dörr som lätt öppnas för att välkomna

dig?

4. Kom hem. Du har inte funnit din lycka på främmande platser

och i främmande former som inte har någon mening för dig, även

om du försökte göra dem meningsfulla. Du tillhör inte den här

världen. Du är främling här. Men det är dig förunnat att finna

de medel varigenom världen inte längre ser ut att vara en fångvårdsanstalt

eller ett fängelse för någon.

5. Friheten ges till dig där du tidigare endast såg kedjor och

dörrar av järn. Men du måste ändra ditt sinne beträffande syftet

med världen om du skall finna någon räddning. Du kommer att

vara bunden tills du ser hela världen som välsignad, och var och

en befriad från dina misstag och ärad som han är. 4Du gjorde

honom inte; lika lite som dig själv. 5Och när du befriar den ene,

accepteras den andre så som han är.

6. Vad gör förlåtelsen? I sanningen har den ingen funktion och

gör ingenting. För den är okänd i Himlen. Det är endast i helvetet

som den behövs, och där den måste fylla en mäktig funktion.

Är inte räddningen av Guds älskade Son från de onda

drömmar som han inbillar sig, men likväl tror är sanna, ett värdigt

syfte? Vem skulle kunna hoppas på mer, så länge som det

ser ut att vara ett val som måste göras mellan framgång och misslyckande;

mellan kärlek och rädsla?

7. Det finns ingen annan frid än Guds frid, eftersom Han har en

enda Son som inte kan göra en värld som står i motsats till Guds

Vilja och till sin egen, och som är densamma som Hans. Vad kan

han hoppas finna i en sådan värld? Den kan inte vara verklig, för

den skapades aldrig. Är det här han skall söka efter frid? Eller

måste han se att världen, när han betraktar den, bara kan vilseleda?

Likväl kan han lära sig att se på den på ett annat sätt, och

finna Guds frid.

8. Friden är den bro som alla kommer att gå över för att lämna

den här världen bakom sig. Men friden börjar i världen när den

varseblivs på ett annat sätt, och leder från denna nya varseblivning

till Himlens port och vägen bortom. Friden är svaret på

motstridiga mål, på vettlösa resor, på febrila, fåfänga strävanden

och meningslösa ansträngningar. Nu är vägen lätt, och sluttar

svagt ner mot bron där friheten ligger i Guds frid.

9. Låt oss inte gå vilse i dag igen. Vi går till Himlen och vägen är

jämn. Bara om vi försöker att planlöst vandra omkring kan vi bli

fördröjda och i onödan slösa bort tid på törnbeströdda sidovägar.

Endast Gud är säker, och Han kommer att leda våra steg. Han

kommer inte att överge Sin Son i nöden, inte heller låta honom

vara borta från sitt hem för evigt. Fadern kallar; Sonen kommer

att höra. Och det är allt vad beträffar en värld som ser ut att vara

åtskild från Gud, och där kroppar är verkliga.

10. Nu råder tystnad. Sök inte längre. Du har kommit dit där

vägen är täckt med en matta av falska önskningars löv som fallit

från hopplöshetens träd som du förut sökte efter. Nu ligger de

på marken. Och du ser upp och ser mot Himlen, med kroppens

ögon som nu endast tjänar ett ögonblick till. Friden varseblivs

till sist, och du kan känna dess mjuka omfamning omsluta ditt

hjärta och sinne med tröst och kärlek.

11. I dag söker vi inga avgudar. Friden går inte att finna i dem.

Guds frid är vår, och endast detta kommer vi att acceptera och

vilja ha. Frid vare med oss i dag. För vi har funnit en enkel och

lycklig väg för att kunna lämna tvetydighetens värld, och ersätta

våra skiftande mål och ensamma drömmar med ett enda syfte

och gemenskap. För frid är förening, om den kommer från Gud.

Vi söker inte längre. Vi är nära vårt hem, och kommer ännu

närmare varje gång vi säger:

Det finns ingen annan frid än Guds frid, och

jag är glad och tacksam att det är så.

Lämna ett svar