Dagens EKIMlektion 29 december

läses före lektion 361 – 365

DE SISTA LEKTIONERNA

Inledning

1. Våra sista lektioner kommer att vara så fria från ord som möjligt.

Vi använder dem endast i början av våra övningar,

och endast för att påminna oss om att vi försöker gå

bortom dem.

Låt oss vända oss till Honom Som går före och visar vägen och gör våra steg säkra.

Till Honom lämnar vi dessa lektioner, liksom vi till

Honom hädanefter överlämnar våra liv.

För vi vill inte igen gå

tillbaka till den tro på synd som fick världen att tyckas ful och

otrygg, attackerande och förstörande, farlig på alla sätt, och förrädisk

bortom allt hopp om förtröstan och räddning undan

smärtan.

2. Hans väg är den enda vägen för att finna den frid

som Gud har givit oss.

Det är Hans väg som alla till slut måste gå, eftersom

det är detta slut som Gud Själv har bestämt.

I drömmen om tid tycks det vara långt borta.

Och ändå, i sanning, är det redan här; och tjänar oss redan som en nåderik vägledning för hur vi skall gå.

Låt oss tillsammans följa den väg som sanningen visar oss.

Och låt oss vara ledare för våra många bröder som söker efter

vägen, men inte finner den.

3. Och låt vårt sinne ägna sig åt detta syfte genom att vi riktar alla våra tankar mot att tjäna frälsningens funktion.

Till oss har givits målet att förlåta världen.

Det är det mål som Gud har givit oss.

Det är Hans avslutning av den dröm vi söker,

och inte vår egen.

För allt som vi förlåter kommer vi inte att kunna undgå att

känna igen som del av Gud Själv.

Och på så sätt ges minnet av Honom tillbaka, fullständigat

och fullständigt.

4. Det är vår funktion på jorden att minnas Honom,

liksom det är oss förunnat att vara Hans Eget

fullständigande i verkligheten.

Så låt oss inte glömma att vi delar detta mål med varandra, för det är denna hågkomst som innehåller minnet av Gud,

och som visar vägen till Honom och till Hans frids Himmel.

Och skall vi inte förlåta vår broder, som kan erbjuda oss detta?

Han är vägen, sanningen och livet som visar oss vägen.

I honom bor frälsningen

som erbjuds oss genom vår förlåtelse, som vi ger till honom.

5. Vi skall inte avsluta det här året utan den gåva som vår Fader lovade Sin helige Son.

Vi är förlåtna nu.

Och vi är räddade från all den vrede som vi trodde tillhörde Gud,

och fann att den var en dröm.

Vi har återfått vårt sunda förnuft, med vilket vi förstår

att vrede är vansinne, attack, galenskap,

och hämnd enbart dåraktig fantasi.

Vi har räddats från vreden eftersom vi lärt oss att

vi misstagit oss.

Ingenting mer än detta.

Och är en fader förargad

på sin son för att han inte förstod sanningen?

6. Vi kommer i ärlighet till Gud och säger att vi inte förstod, och ber Honom om hjälp att lära oss Hans lektioner genom Hans Egen Lärares Röst.

Skulle Han skada Sin Son?

Eller skulle Han

skynda Sig att svara honom och säga: “Detta är Min Son,

och allt som är Mitt är hans“?

Var säker på att Han kommer att svara så,

för detta är Hans Egna Ord till dig. Och mer än detta kan ingen någonsin få, för i dessa Ord ligger allt som finns,

och allt som någonsin kommer att finnas i alla tider och i evighet.

Dagens EKIMlektion 27 December

LEKTION 361 till 365

(läses efter inledningen till de sista lektionerna)

Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.

1. Och om jag behöver ett ord som kan hjälpa mig, kommer Han att ge mig det. Om jag behöver en tanke, kommer Han att ge mig också den. Och om jag endast behöver stillhet och ett lugnt, öppet sinne, är detta de gåvor jag kommer att få av Honom. Han är den som leder på min begäran. Och Han kommer att höra och svara mig, eftersom Han talar för Gud min Fader och Hans helige Son.

Lämna ett svar