Dagens EKIMlektion 22 mars

REPETITION II

Läses före lektion 81

Inledning

1. Vi är nu redo för ännu en repetition. Vi skall börja där vår senaste

repetition slutade, och behandla två tankegångar varje dag.

Den första delen av dagen skall ägnas åt den ena av dessa tankegångar,

och den andra delen av dagen åt den andra. Vi skall ha

en längre övningsstund, och många kortare när vi övar båda.

2. De längre övningsstunderna kommer att följa den här generella

formen: använd ungefär femton minuter åt var och en av

dem, och börja med att tänka på dagens tankegångar och de

kommentarer som är inkluderade i anvisningarna. Ägna tre till

fyra minuter åt att långsamt läsa igenom dem, gärna flera gånger

om du vill, och slut sedan ögonen och lyssna.

3. Upprepa den första delen av övningsstunden om du märker

att ditt sinne vandrar, men försök att tillbringa större delen av

tiden med att lyssna lugnt men uppmärksamt. Det finns ett budskap

som väntar på dig. Var förvissad om att du kommer att få

det. Kom ihåg att det tillhör dig, och att du vill ha det.

4. Tillåt inte att du vacklar i din föresats om du ställs inför tankar

som distraherar. Inse att vilken form sådana tankar än kan anta

har de ingen mening och ingen makt. Ersätt dem med din fasta

föresats att lyckas. Glöm inte att din vilja har makt över alla

fantasier och drömmar. Förlita dig på att den skall hjälpa dig

igenom, och föra dig bortom dem alla.

5. Se dessa övningsstunder som en tillägnan åt vägen, sanningen

och livet. Vägra att låta dig ledas in på omvägar, illusioner och

tankar på döden. Du är hängiven frälsningen. Var varje dag fast

besluten att inte lämna din funktion ofullbordad.

6. Bekräfta återigen din fasta föresats även under de kortare

övningsstunderna, och använd den ursprungliga formen av tankegången

för generella tillämpningar, och för mer specifika former

när det behövs. Några specifika former är inkluderade i de

kommentarer som följer på uttalandet av tankegångarna. Dessa

är emellertid enbart förslag. Det är inte de enskilda orden du

använder som är viktiga.

Läses efter REPETITION II

LEKTION 81

Våra tankegångar för repetitionen i dag är:

1. (61) Jag är världens ljus.

Så helig jag är som har givits funktionen att lysa upp världen!

Låt mig vara stilla inför min helighet. Låt alla mina konflikter

försvinna i dess lugna ljus. Låt mig i dess frid minnas Vem jag

är.

2. När särskilda svårigheter tycks uppstå skulle följande specifika

tillämpningsformer av den här tankegången kunna vara:

Låt mig inte skymma världens ljus i mig.

Låt världens ljus lysa fram igenom denna skenbild.

Den här skuggan kommer att försvinna inför ljuset.

3. (62) Förlåtelse är min funktion som världens ljus.

Det är genom att acceptera min funktion som jag kommer att se

ljuset i mig. Och i detta ljus kommer min funktion att stå klar

och fullkomligt entydig inför mina ögon. Mitt accepterande beror

inte på att jag förstår vad min funktion är, för jag förstår ännu

inte vad förlåtelse är. Likväl kommer jag att förlita mig på att jag

i ljuset kommer att se den som den är.

4. Specifika former som kan användas för den här tankegången

kan inkludera:

Låt detta hjälpa mig att lära mig vad förlåtelse innebär.

Låt mig inte skilja min funktion från min vilja.

Jag skall inte använda detta för ett främmande syfte.

Lämna ett svar