Dagens EKIMlektion 6 juli

LEKTION 187

Jag välsignar världen eftersom jag välsignar mig själv.

1. Ingen kan ge om han inte har. Att ge är faktiskt ett bevis på att ha.

Vi har framhållit detta tidigare. Det är inte detta som tycks göra

det svårt att tro. Ingen kan tvivla på att du först måste äga det du

vill ge. Det är i den andra delen som världen och sann varseblivning

skiljer sig åt. Om du har haft någonting och har givit bort

det, då hävdar världen att du har förlorat det du ägde. Sanningen

vidhåller att det du äger kommer att öka när du ger det.

2. Hur är detta möjligt? För det är förvisso säkert att om du ger

bort ett förgängligt ting, kommer din kropps ögon inte att varsebli

det som ditt. Likväl har vi lärt oss att ting endast representerar

de tankar som ger upphov till dem. Och du saknar inte bevis

på att när du ger bort tankar, stärker du dem i ditt eget sinne.

Kanske formen i vilken tanken tycks framträda förändras när

den ges. Ändå måste den återvända till den som ger. Inte heller

kan den form den antar vara mindre acceptabel. Den måste vara

mer acceptabel.

3. Tankar måste först tillhöra dig innan du ger bort dem. Om du

skall rädda världen, måste du först acceptera frälsningen för egen

del. Men du kommer inte att tro att detta har skett, förrän du ser

de mirakler som den för med sig till alla du ser på. Med detta

klargörs tanken om att ge och den ges mening. Nu kan du varsebli

att ditt förråd utökas när du ger.

4. Skydda alla ting som du sätter värde på genom att ge bort

dem, och du kan vara säker på att du aldrig kommer att förlora

dem. Det som du trodde att du inte hade, visar sig därmed vara

ditt. Men värdesätt inte dess form. För denna kommer att ändras

och bli oigenkännlig med tiden, hur mycket du än försöker

bevara den. Ingen form består. Det är tanken bakom tingens

form som är oföränderlig.

5. Ge med glädje. Genom det kan du bara vinna. Tanken stannar

kvar, och växer i styrka när den förstärks genom att den ges.

Tankar utsträcks när de delas med andra, för de kan inte gå förlorade.

Det finns ingen givare och mottagare i den bemärkelsen

som världen föreställer sig dem. Det finns en givare som behåller;

och en annan som även kommer att ge. Och båda måste vinna

på detta utbyte, för båda kommer att ha tanken i den formen

som är till mest nytta för honom. Det han tycks förlora är alltid

någonting som han kommer att sätta mindre värde på än det som

med säkerhet kommer att ges tillbaka till honom.

6. Glöm aldrig att du bara ger till dig själv. Den som förstår vad

som menas med att ge måste skratta åt föreställningen om offer.

Inte heller kan han undgå att känna igen de många former som

offer kan anta. Han skrattar både åt smärta och förlust, åt sjukdom

och sorg, åt fattigdom, svält och död. Han förstår att offer

fortsätter att vara den enda föreställning som ligger bakom dem

alla, och i hans vänliga skratt helas de.

7. En illusion som känns igen måste försvinna. Acceptera inte

lidandet, och du tar bort tanken på lidande. Din välsignelse vilar

över alla som lider, när du väljer att se allt lidande så som det är.

Tanken på offer ger upphov till alla de former som lidandet ser

ut att anta. Och offer är en föreställning som är så galen att det

sunda förnuftet genast avfärdar den.

8. Tro aldrig att du kan offra någonting. Det finns ingen plats för

offer i det som har något värde. Om tanken dyker upp, visar

själva dess närvaro att någonting har blivit fel, och att en rättelse

måste göras. Din välsignelse kommer att rätta den. Eftersom

den först har givits till dig, är den nu din så att du också kan ge

den. 6Ingen form av offer och lidande kan länge finnas kvar inför

den som har förlåtit och välsignat sig själv.

9. Liljorna som din broder erbjuder dig läggs på ditt altare, med

dem som du erbjuder honom bredvid. Vem skulle kunna vara

rädd för att se på en sådan underbar helighet? Den stora illusionen

om rädslan för Gud förminskas till intet inför den renhet som

du kommer att se på här. Var inte rädd för att se. Den sällheten

som du kommer att se tar bort alla tankar på form, och lämnar i

stället den fullkomliga gåvan där för evigt, för att utökas för

evigt, din för evigt, utgiven för evigt.

10. Nu är vi ett i tanke, för rädslan är borta. Och här, framför

altaret till en enda Gud, en enda Fader, en enda Skapare och en

enda Tanke, står vi tillsammans som en enda Guds Son. Inte

separerade från Honom Som är vår Källa; inte långt borta från

någon enda broder som är del av vårt enda Själv Vars oskuld har

förenat oss alla som ett, står vi i sällhet och ger så som vi tar

emot. Guds Namn är på våra läppar. Och när vi ser inåt, ser vi

Himlens renhet lysa i vår återspegling av vår Faders Kärlek.

11. Nu är vi välsignade, och nu välsignar vi världen. Det vi har

sett vill vi utsträcka, för vi vill se det överallt. Vi vill se det lysa

av Guds nåd i alla. Vi vill inte att det skall undanhållas någonting

vi ser på. Och för att vara säkra på att denna heliga syn är

vår, erbjuder vi den till allt vi ser. För där vi ser den kommer den

att ges tillbaka till oss i form av liljor som vi kan lägga på vårt

altare, och göra det till ett hem för Oskulden Själv Som bor i oss

och erbjuder oss Hans Helighet som vår.

Lämna ett svar