Dagens EKIMlektion 24 februari

LEKTION 55

Dagens repetition omfattar följande:

1. (21) Jag är fast besluten att se tingen på ett annat sätt.

Det jag nu ser är endast tecken på sjukdom, katastrof och död. Detta kan inte vara det som Gud skapade åt Sin älskade Son.

Själva det faktum att jag ser sådana ting är bevis på att jag inte

förstår Gud. Därför förstår jag inte heller Hans Son. Det jag ser

säger mig att jag inte vet vem jag är. Jag är fast besluten att se

vittnesbörden om sanningen i mig i stället för de vittnesbörd som

visar mig en illusion om mig själv.

2. (22) Det jag ser är en form av hämnd.

Den värld jag ser är knappast en bild av kärleksfulla tankar.

Den är en bild av attack på allt av allt. Det är allt annat än en

återspegling av Guds Kärlek och Hans Sons kärlek. Det är mina

egna tankar på attack som ger upphov till denna bild. Mina kärleksfulla

tankar kommer att rädda mig från denna varseblivning

av världen, och ge mig den frid som Gud avsåg att jag skulle ha.

3. (23) Jag kan undkomma den här världen genom att ge upp

tankarna på attack.

I detta ligger frälsningen och inte någon annanstans. Utan tankar

på attack skulle jag inte kunna se en värld av attack. När

förlåtelsen tillåter kärleken att återvända till min medvetenhet

kommer jag att se en värld av frid och trygghet och glädje. Och

det är detta jag väljer att se i stället för det jag nu ser på.

4. (24) Jag varseblir inte mitt eget bästa.

Hur skulle jag kunna förstå mitt eget bästa när jag inte vet vem

jag är? Det jag tror är mitt eget bästa binder mig bara ännu starkare

till illusionernas värld. Jag är villig att följa den Vägledare

Gud har givit mig för att upptäcka vad mitt eget bästa är, eftersom

jag inser att jag inte på egen hand kan varsebli vad det är.

5. (25) Jag vet inte vad någonting är till för.

För mig är syftet med allt att bevisa att mina illusioner om mig

själv är verkliga. Det är för detta syfte jag försöker använda allt

och alla. Det är detta som jag tror att världen är till för. 5Därför

förstår jag inte dess verkliga syfte. Det syfte jag har givit världen

har lett till en skrämmande bild av den. Låt mig öppna mitt

sinne för världens verkliga syfte genom att ge upp det syfte jag

har givit den, och lära mig sanningen om den.

Lämna ett svar