Dagens EKIMlektion 19 oktober

LEKTION 292

Allt har ett lyckligt slut.

1. Guds löften gör inga undantag. Och Han garanterar att endast

glädje kan vara det lyckliga slutet för allt som finns. Men det beror

på oss när detta uppnås; hur länge vi tillåter att en främmande vilja

tycks motsätta sig Hans. Och så länge vi tror att denna vilja är verklig,

kommer vi inte att finna det slut som Han har bestämt skall vara

slutet på alla problem som vi varseblir, alla prövningar vi ser, och

alla situationer som vi möter. Ändå är slutet säkert. För Guds Vilja

sker på jorden och i Himlen. Vi kommer att söka och vi kommer att

finna i enlighet med Hans Vilja, som garanterar att vår vilja sker.

2. Vi tackar Dig, Fader, för att Du garanterar att allt till sist har ett

lyckligt slut. Hjälp oss att inte blanda oss i, och på så sätt fördröja de

lyckliga slut Du har lovat oss på varje problem som vi kan varsebli; på

varje prövning som vi tror att vi fortfarande måste utstå.

Lämna ett svar