Dagens EKIMlektion 7 juni

LEKTION 158

I dag lär jag mig att ge som jag tar emot.

1. Vad är det som har givits till dig? Kunskapen om att du är ett sinne,

i Sinnet och uteslutande sinne, för evigt utan synd, helt utan

rädsla, eftersom du skapades ur Kärleken. Inte heller har du lämnat

din Källa, och du förblir så som du skapades. Detta gavs till dig

som en kunskap som du inte kan förlora. Denna kunskap gavs

likaledes till alla levande väsen, för endast genom den lever de.

2. Du har fått allt detta. Det finns ingen som vandrar i världen

som inte har fått det. Det är inte denna kunskap som du ger, för

den är det som skapelsen gav. Ingenting av detta går att lära sig.

Vad är det då du skall lära dig att ge i dag? Vår lektion i går tog

upp ett tema som förekom tidigt i textboken. Upplevelse kan

inte delas direkt med andra på det sätt som sant seende kan.

Uppenbarelsen att Fadern och Sonen är ett kommer vid den rätta

tidpunkten till varje sinne. Men den tidpunkten bestäms av

sinnet självt, den lärs inte ut.

3. Tidpunkten är redan bestämd. Den förefaller ganska godtycklig.

Men det finns inte ett steg på vägen som någon tar bara av

en slump. Det har redan tagits av honom, även om han ännu

inte har slagit in på den vägen. För tiden ger intryck av att bara

gå i en riktning. Vi företar oss endast en resa som är över. Ändå

ser den ut att ha en framtid som fortfarande är okänd för oss.

4. Tiden är ett påhitt, ett trick, en stor illusion i vilken skepnader

kommer och går som genom magi. Men det finns en plan bakom

skenbilderna som inte förändras. Manuskriptet är skrivet. Den

tidpunkt när upplevelsen kommer för att göra slut på ditt tvivel

är bestämd. För vi ser bara resan från den punkt där den slutade,

och därifrån ser vi tillbaka på den, och inbillar oss att vi gör den

ännu en gång; och går mentalt igenom det som har skett.

5. En lärare förmedlar ingen upplevelse, eftersom han inte lärde

sig den. Den uppenbarade sig för honom vid den bestämda tidpunkten.

Men sant seende är hans gåva. Den kan han ge direkt,

för Kristi kunskap är inte förlorad eftersom Han har ett sant seende

som Han kan ge till vem som helst som ber om det. Faderns

Vilja och Hans är förenade i kunskapen. Likväl finns det ett sant

seende som den Helige Ande ser eftersom Kristi sinne också ser det.

6. Här förenas tvivlens och skuggornas värld med det ofattbara.

Här görs en lugn plats i världen helig genom förlåtelse och kärlek.

Här förlikas alla motsättningar, för här tar resan slut.

Upplevelsen – som inte kan läras in, inte kan läras ut, inte kan

ses – finns helt enkelt där. Detta ligger bortom vårt mål, för det

går bortom det som behöver uppnås. Det vi befattar oss med är

Kristi sanna seende. Detta kan vi uppnå.

7. Kristi sanna seende har en enda lag. Det ser inte på en kropp

och tror att den är Sonen som Gud skapade. Det ser ett ljus bortom

kroppen; en tanke bortom det som kan beröras, en renhet

som inte är fördunklad av fel, ömkliga misstag och skrämmande

tankar på skuld från drömmar om synd. Det ser ingen separation.

Och det ser på alla, på varje omständighet, alla tilldragelser

och alla händelser, utan att ljuset det ser förbleknar det minsta.

8. Detta kan läras ut; och måste läras ut av alla som vill uppnå

det. Det enda som är nödvändigt är insikten att världen inte kan

ge någonting som ens avlägset kan jämföras med detta i värde;

inte heller kan sätta upp ett mål som inte helt enkelt försvinner

när det har varseblivits. Och detta ger du idag: Se ingen som en

kropp. Hälsa honom som den Guds Son han är, och erkänn att

han är ett med dig i helighet.

9. På så sätt blir hans synder förlåtna, för Kristus har ett sant seende

som har makten att förbise dem alla. I Hans förlåtelse är de

borta. Osedda av Honom försvinner de bara, eftersom ett sant

seende av heligheten som ligger bortom dem kommer för att inta

deras plats. Det spelar ingen roll vilken form de antog, inte heller

hur enorma de såg ut att vara, inte vem som tycktes bli skadad av

dem. De finns inte längre. Och alla de verkningar som de tycktes

ha är borta tillsammans med dem, ogjorda för att aldrig bli gjorda.

10. På så sätt lär du dig att ge som du tar emot. Och på så sätt ser

Kristi sanna seende också på dig. Den här lektionen är inte svår

att lära sig, om du kommer ihåg att du i din broder bara ser dig

själv. Om han är förlorad i synd, då måste du också vara det; om

du ser ljuset i honom, har du själv förlåtit dig dina synder. Varje

broder som du möter i dag ger dig ännu en möjlighet att låta

Kristi sanna seende lysa över dig, och erbjuda dig Guds frid.

11. Det spelar ingen roll när uppenbarelsen kommer, för den

tillhör inte tiden. Likväl har tiden ännu en gåva att ge, i vilken

sann kunskap återspeglas på ett sätt som är så exakt att bilden av

den delar dess osedda helighet; dess likhet lyser med dess odödliga

kärlek. Vi övar oss att se med Kristi ögon i dag. Och genom

de heliga gåvor vi ger, ser Kristi sanna seende också på oss.

Lämna ett svar