Dagens EKIMlektion 16 januari

LEKTION 16

Jag har inga neutrala tankar.

1. Dagens tankegång är ett första steg i riktning mot att göra dig av

med övertygelsen att dina tankar inte har någon verkan. Allt du

ser är resultatet av dina tankar. Det finns inget undantag från

detta faktum. Tankar är inte stora eller små; starka eller svaga.

De är endast sanna eller falska. De som är sanna skapar sin egen

avbild. De som är falska gör sin.

2. Det finns inget begrepp som är mer självmotsägande än “intetsägande

tankar“. Det som ger upphov till varseblivningen av en

hel värld kan knappast kallas intetsägande. Varje tanke som du

tänker bidrar till sanning eller till illusion; antingen utsträcker

den sanningen eller mångfaldigar illusionerna. Du kan förvisso

mångfaldiga ingenting, men du kommer inte att utsträcka det

genom att göra det.

3. Förutom att du inser att tankar aldrig är intetsägande, kräver

frälsningen att du också inser att varje tanke som du tänker för

med sig antingen frid eller krig; antingen kärlek eller rädsla. Ett

neutralt resultat är omöjligt, eftersom en neutral tanke är en

omöjlighet. Det är så frestande att avfärda tankar fyllda av

rädsla som oviktiga, triviala och inte värda att bry sig om, att det

är nödvändigt att du förstår att de alla är lika destruktiva, men

också lika overkliga. Vi kommer att öva den här tankegången i

många former innan du verkligen förstår den.

4. När du tillämpar dagens tankegång, sök då i ditt sinne i

ungefär en minut med slutna ögon, och försök aktivt att inte förbise

någon “liten“ tanke som kan ha en benägenhet att undgå

sökandet. Detta är ganska svårt innan du blir van vid det. Du

kommer att finna att det fortfarande är svårt för dig att inte göra

konstlade åtskillnader. Varje tanke som faller dig in, oavsett de

egenskaper som du tillskriver den, är ett lämpligt objekt att tillämpa

dagens tankegång på.

5. Upprepa under övningsstunderna först tankegången för dig själv,

och när sedan den ena tanken efter den andra dyker upp i ditt sinne,

håll den kvar i din medvetenhet medan du säger till dig själv:

Den här tanken om ______ är inte en neutral tanke.

Den där tanken om ______ är inte en neutral tanke.

Använd som vanligt dagens tankegång närhelst du blir medveten

om en bestämd tanke som väcker obehag. Följande form föreslås

för detta syfte:

Den här tanken om ______ är inte en neutral tanke,

eftersom jag inte har några neutrala tankar.

6. Fyra eller fem övningsstunder rekommenderas, om du tycker att

de är relativt lätta. Om du upplever dem som påfrestande,

räcker det med tre. Övningsstundens längd bör också förkortas

om du känner obehag.

Lämna ett svar