Dagens EKIMlektion 7 februari

LEKTION 38

Det finns ingenting min helighet inte kan göra.

1. Din helighet vänder upp och ner på världens alla lagar. Den är

bortom varje inskränkning i tid, rum, avstånd och begränsningar

av varje slag. Din helighet är totalt obegränsad i sin makt eftersom

den gör dig till Guds Son, ett med sin Skapares Sinne.

2. Genom din helighet manifesteras Guds makt. Genom din

helighet blir Guds makt tillgänglig. Och det finns ingenting som

Guds makt inte kan göra. Din helighet kan således ta bort all

smärta, göra slut på all sorg och lösa alla problem. Den kan göra

det för dig eller för någon annan. Den har samma makt att hjälpa

alla eftersom den har samma makt att frälsa alla.

3. Om du är helig är allt Gud skapade heligt. Du är helig eftersom

alla ting Han skapade är heliga. Och alla ting Han skapade

är heliga eftersom du är det. Under dagens övningar kommer vi

att tillämpa makten i din helighet på alla problem, svårigheter

eller lidande i vilken form du än råkar tänka på dem, hos dig

själv eller hos någon annan. Vi kommer inte att göra några åtskillnader

eftersom det inte finns några åtskillnader.

4. Upprepa dagens tankegång under de fyra längre övningsstunderna,

var och en på helst fem hela minuter, slut ögonen och sök

sedan i ditt sinne efter varje känsla av förlust eller bedrövelse av

något slag så som du ser det. Försök att göra så lite åtskillnad

som möjligt mellan en situation som är svår för dig, och en som

är svår för någon annan. Ange situationen specifikt, och namnge

också personen i fråga. Använd den här formen när du tillämpar

dagens tankegång:

I situationen som handlar om ______ i vilken jag ser mig

själv, finns det ingenting som min helighet inte kan göra.

I situationen som handlar om ______ i vilken ______ ser

sig själv, finns det ingenting som min helighet inte kan göra.

5. Då och då vill du kanske variera det här tillvägagångssättet och

lägga till några egna tankar som hör hit. Du skulle kanske till

exempel vilja inkludera tankar som:

Det finns ingenting som min helighet inte kan göra

eftersom Guds makt ligger i den.

Ta med alla variationer som tilltalar dig, men håll övningarna

fokuserade på temat “Det finns ingenting som min helighet inte

kan göra“. Syftet med dagens övningar är att börja inge dig en

känsla av att du råder över alla ting på grund av vad du är.

6. Tillämpa tankegången i sin ursprungliga form under de kortare,

ofta förekommande övningarna, såvida inte ett specifikt problem

som har med dig eller med någon annan att göra dyker upp,

eller som du kommer att tänka på. Använd i så fall den mer specifika

formen när du tillämpar tankegången på det.

Lämna ett svar