DagensEKIMlektion 9 november

LEKTION 313

Låt en ny varseblivning komma till mig nu.

1. Fader, det finns ett sant seende som ser alla ting utan synd, så att rädslan är borta, och där den fanns bjuds kärleken in. Och kärleken kommer överallt där den ombeds att komma. Detta sanna seende är Din gåva. Kristi ögon ser på en förlåten värld. I Hans seende är alla dess synder förlåtna, för Han ser ingen synd i någonting Han ser på. Låt nu Hans sanna varseblivning komma till mig, så att jag kan vakna ur drömmen om synd, och se inåt på min syndfrihet som Du har bevarat fullständigt obefläckad på altaret åt Din helige Son, det Själv Som jag vill identifiera mig med.

2. Låt oss i dag se varandra med Kristi seende. Så vackra vi är! Så

heliga och så kärleksfulla! Broder, kom och förena dig med mig i

dag. Vi räddar världen när vi har förenats. För i vårt sanna seende

blir den lika helig som ljuset i oss.

Lämna ett svar