Dagens EKIMlektion 5 juni

LEKTION 156

Jag går med Gud i fullkomlig helighet.

1. Dagens tankegång uttrycker endast den enkla sanning som gör

att tanken på synd är omöjlig. Den utlovar att det inte finns någon

orsak till skulden, och eftersom den är utan orsak existerar

den inte. Den är den logiska följden av den grundläggande tanke

som så ofta nämns i texten; tankar lämnar inte sin källa. Om

detta är sant, hur kan du då vara åtskild från Gud? Hur skulle

du kunna vandra ensam i världen och skild från din Källa?

2. Vi är inte inkonsekventa i de tankar vi presenterar i vår läroplan.

Sanningen måste vara helt igenom sann, om den skall vara

sann. Den kan inte motsäga sig själv, inte heller vara oviss i några

delar och viss i andra. Du kan inte vandra i världen åtskild från

Gud, eftersom du inte skulle kunna vara utan Honom. Han är det

ditt liv är. Där du är, är Han. Det finns ett enda liv. Det livet delar

du med Honom. Ingenting kan vara åtskilt från Honom och leva.

3. Men där Han är, måste det finnas helighet såväl som liv. Det

finns ingen egenskap hos Honom som inte delas av allt som lever.

Det som lever är heligt som Han Själv, eftersom det som

delar Hans liv är del av Heligheten, och lika lite skulle kunna

vara syndigt som att solen skulle kunna välja att vara gjord av is;

eller att havet skulle välja att vara åtskilt från vattnet, eller gräset

växa med rötterna uppe i luften.

4. Det finns ett ljus i dig som inte kan dö; vars närvaro är så helig

att världen görs helig på grund av dig. Allt som lever skänker

gåvor till dig, och lägger dem i tacksamhet och glädje vid dina

fötter. Blommornas doft är deras gåva till dig. Vågorna bugar

sig inför dig, och träden sträcker ut sina grenar för att skydda dig

mot hettan, och lägger sina löv framför dig på marken så att det

blir mjukt för dig att gå, medan vinden stillnar till en viskning

runt ditt heliga huvud.

5. Ljuset i dig är det som universum längtar efter att se. Alla

levande väsen är stilla inför dig, för de känner igen Den Som går

tillsammans med dig. Ljuset du bär är deras eget. Och således

ser de i dig sin egen helighet, och hälsar dig som frälsare och som

Gud. Acceptera deras vördnad, för den tillkommer Heligheten

Själv Som går med dig och Som i Sitt milda Ljus omvandlar allt

till Sin likhet och Sin renhet.

6. Det är så frälsningen verkar. När du drar dig tillbaka, kommer

ljuset i dig fram och omsluter världen. Det förkunnar inte syndens

slut genom straff och död. Med lätthet och skratt försvinner

synden, eftersom dess märkliga absurditet blir synlig. Den är en

dåraktig tanke, en meningslös dröm, inte skrämmande, möjligen

befängd, men vem skulle slösa bort ett enda ögonblick av sitt

närmande till Gud Själv för en sådan vettlös nyck?

7. Ändå har du slösat bort många, många år på just den här

dåraktiga tanken. Det förgångna är borta med alla sina fantasier.

De håller dig inte längre bunden. Närmandet till Gud är inte

långt borta. Och under den korta stund av tvivel som fortfarande

finns kvar, kan du kanske förlora din Följeslagare ur sikte,

och tro att Han är den vettlösa, gamla dröm som nu tillhör det

förgångna.

8. “Vem går med mig?“ Denna fråga borde ställas tusen gånger

om dagen, tills vissheten har gjort slut på tvivlet och upprättat

friden. Låt tvivlandet upphöra i dag. Gud talar för dig när Han

besvarar din fråga med dessa ord:

Jag går med Gud i fullkomlig helighet. Jag lyser upp världen,

jag lyser upp mitt sinne och alla de sinnen som Gud skapade

som ett med mig.

Lämna ett svar