Dagens EKIMlektion 19 maj

LEKTION 139

Jag skall acceptera Soningen för egen del.

1. Här slutar alla val. För här beslutar vi oss för att acceptera oss

själva så som Gud skapade oss. Och vad är val annat än ovissheten

om vad vi är? Det finns inget tvivel som inte har sina rötter

här. Det finns ingen fråga som inte är en återspegling av

detta. Det finns ingen konflikt som inte för med sig denna enda,

enkla fråga: “Vad är jag?“

2. Men vem skulle kunna ställa denna fråga annat än den som

har vägrat att känna igen sig själv? Endast din vägran att acceptera

dig själv skulle kunna få frågan att verka uppriktig. Det

enda som varje levande väsen med säkerhet kan veta är vad det

är. Från denna enda säkra ståndpunkt ser det på andra ting som

är lika säkra som det självt.

3. Ovisshet om vad du måste vara är självbedrägeri av en omfattning

så stor att dess betydelse knappast går att föreställa sig. Att

leva och inte känna sig själv är att tro att du egentligen är död.

För vad är livet om inte att vara sig själv, och vad förutom du

kan vara vid liv i stället? Vem är tvivlaren? Vad är det han

tvivlar på? Vem frågar han? Vem kan svara honom?

4. Han fastslår bara att han inte är sig själv, och eftersom han är

någonting annat blir han därför den som frågar vad detta någonting

är. Men han skulle aldrig kunna vara vid liv överhuvudtaget

såvida han inte visste svaret. Om han frågar som om han inte

vet, visar det bara att han inte vill vara det han är. Han har accepterat

det eftersom han lever; har avvisat det och förnekat dess

värde, och har beslutat att han inte känner den enda visshet genom

vilken han lever.

5. Således blir han osäker på sitt liv, för vad det är har han

förnekat. Det är på grund av detta förnekande som du behöver

Soningen. Ditt förnekande har inte förändrat vad du är. Men du

har delat upp ditt sinne i det som känner och det som inte känner

sanningen. Du är dig själv. Det råder inget tvivel om detta. Och

ändå tvivlar du på det. Men du frågar inte vilken del av dig som

verkligen kan tvivla på dig själv. Det kan ju inte vara någon del

av dig som ställer den här frågan. För den frågar någon som vet

svaret. Om den vore del av dig, då skulle visshet vara omöjlig.

6. Soningen råder bot på den egendomliga föreställningen att det

är möjligt för dig att tvivla på dig själv, och att vara osäker på

vad du verkligen är. Detta är höjden av galenskap. Ändå är det

den universella frågan i världen. Vad innebär detta om inte att

världen är galen? Varför dela dess galenskap i den sorgliga

övertygelsen att det som är universellt här är sant?

7. Ingenting som världen tror på är sant. Den är en plats vars

syfte är att vara ett hem dit de som påstår att de inte känner sig

själva kan komma för att fråga vad de är. Och de kommer att

komma tillbaka ända tills Soningen accepteras, och de lär sig att

det är omöjligt att tvivla på sig själv, och att inte vara medveten

om vad man är.

8. Det enda som man kan be dig om är ditt accepterande, för vad

du är, är obestridligt. Det är för evigt fastlagt i Guds heliga Sinne,

och i ditt eget. Det är så långt bortom allt tvivel och ifrågasättande,

så att fråga vad det måste vara, är det enda bevis du behöver

för att visa att du tror på motsägelsen att du inte vet det du inte

kan undgå att veta. Är detta en fråga eller ett påstående som förnekar

sig självt i påståendet? Låt oss inte tillåta vårt heliga sinne

att sysselsätta sig med sådana vettlösa funderingar som denna.

9. Vi har ett uppdrag här. Vi kom inte för att förstärka den

galenskap vi en gång trodde på. Låt oss inte glömma det mål vi

har accepterat. Det är mer än bara vår egen lycka som vi kom för

att vinna. Det vi accepterar som det vi är förkunnar vad alla

måste vara, tillsammans med oss. Svik inte dina bröder, för då

sviker du dig själv. Se med kärlek på dem, så att de kan veta att

de är del av dig, och du av dem.

10. Detta lär dig Soningen, och visar att Guds Sons etthet inte är

angripen på grund av hans övertygelse att han inte vet vad han

är. Acceptera Soningen i dag, inte för att förändra verkligheten

utan endast för att acceptera sanningen om dig själv, och fortsätt

sedan din väg och gläds över Guds oändliga Kärlek. Bara detta

blir vi ombedda att göra. Bara detta skall vi göra i dag.

11. Vi skall ägna fem minuter både på morgonen och på kvällen åt

att öppna vårt sinne för vår uppgift i dag. Vi börjar med denna

återblick på vad vårt uppdrag är:

Jag skall acceptera Soningen för egen del,

för jag förblir som Gud skapade mig.

Vi har inte förlorat den kunskap som Gud gav oss när Han skapade

oss lik Sig Själv. Vi kan minnas den åt alla, för i skapelsen

är alla sinnen ett. Och i vårt minne finns hågkomsten av hur kära

våra bröder i sanning är för oss, hur mycket varje sinne är en del

av oss, hur trofasta de verkligen har varit mot oss, och hur vår

Faders Kärlek innesluter dem alla.

12. I tacksamhet över all skapelse, i dess Skapares och Hans

Etthets Namn med skapelsens alla aspekter, upprepar vi varje

timme i dag vår hängivenhet för vår sak, medan vi lägger åt sidan

alla tankar som skulle distrahera oss från vårt heliga mål.

Låt ditt sinne i flera minuter renas från alla dåraktiga spindelnät

som världen vill spinna runt Guds helige Son. Och lär dig hur

tunna kedjorna är som tycks hålla kunskapen om dig själv borta

från din medvetenhet, när du säger:

Jag skall acceptera Soningen för egen del,

för jag förblir som Gud skapade mig.

Lämna ett svar