Dagens EKIMlektion 8 november

LEKTION 312

Jag ser alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.

1. Varseblivningen följer dömandet. När vi har dömt, ser vi därför

det vi vill se. För seendet kan endast tjäna till att erbjuda oss det

vi vill ha. Det är omöjligt att förbise det som vi vill se, och undgå

att se det som vi har valt att se. Så säkert den verkliga världen

därför måste komma för att välkomna det heliga seendet hos den

som tar den Helige Andes syfte som sitt mål för seendet. Och

han kan inte undgå att se det som Kristus vill att han skall se, och

dela Kristi Kärlek till det han ser.

2. Jag har inget annat syfte i dag än att se på en befriad värld, fri från allt

mitt dömande. Fader, detta är Din Vilja för mig i dag, och därför måste

det också vara mitt mål.

Lämna ett svar