Dagens EKIMlektion 31 Augusti

LEKTION 243

I dag skall jag inte döma någonting som sker.

1. Jag skall vara ärlig mot mig själv i dag. Jag skall inte tro att jag

redan vet det som fortfarande måste vara bortom min nuvarande

fattningsförmåga. Jag skall inte tro att jag förstår helheten utifrån

bitar av min varseblivning, vilket är allt jag kan se. I dag förstår

jag att det är så. Och därför befrias jag från att döma det jag inte

kan. På så sätt befriar jag mig själv och det jag ser på, för att vara

i frid så som Gud skapade oss.

2. Fader, i dag låter jag skapelsen vara fri att vara sig själv. Jag ärar alla

dess delar, i vilka jag är en del. Vi är ett, eftersom varje del innehåller

minnet av Dig, och sanningen måste lysa i oss alla som ett.

Lämna ett svar