Dagens EKIMlektion 25 december

LEKTION 359

Guds svar är en form av frid. All smärta helas; all

förtvivlan ersätts med glädje. Alla fängelsedörrar

öppnas. Och all synd förstås som endast ett misstag.

1. Fader, i dag skall vi förlåta Din värld, och låta skapelsen vara Din Egen.

Vi har missförstått allt. Men vi har inte gjort Guds heliga Söner till

syndare. Det Du skapade utan synd, förblir så i evigheters evighet.

Detta är vi. Och vi gläds åt att lära oss att vi har begått misstag som

inte har några faktiska verkningar på oss. Synd är omöjlig, och med

detta faktum vilar förlåtelsen på säker grund, mer solid än den skuggvärld

vi ser. Hjälp oss att förlåta, för vi vill förlossas. Hjälp oss att

förlåta, för vi vill ha frid.

Lämna ett svar