Dagens EKIMlektion 18 Augusti

LEKTION 230

Nu skall jag söka och finna Guds frid.

1. I frid skapades jag. Och i frid förblir jag. Det är mig inte förunnat

att ändra mitt Själv. Så barmhärtig är Gud min Fader, att när

Han skapade mig gav Han mig frid för evigt. Nu ber jag endast

att få vara det jag är. Och kan detta nekas mig, när det för evigt

är sant?

2. Fader, jag söker den frid Du gav mig som min när jag skapades. Det

som gavs då måste finnas här nu, för min skapelse var oberoende av

tiden, och förblir bortom all förändring. Den frid i vilken Din Son föddes

i Ditt Sinne lyser oförändrad där. Jag är som Du skapade mig. Jag

behöver bara kalla på Dig för att finna den frid Du gav. Det är Din

Vilja som gav den till Din Son.

Lämna ett svar