Dagens EKIMlektion 28 februari

LEKTION 59

Följande tankegångar utgör dagens repetition:

1. (41) Gud går med mig vart jag än går.

Hur kan jag vara ensam när Gud alltid går med mig? Hur kan

jag vara villrådig och osäker på mig själv när det finns fullkomlig

visshet i Honom? Hur kan jag störas av någonting när Han vilar

i mig i absolut frid? Hur kan jag lida när kärlek och glädje omger

mig genom Honom? Låt mig inte hålla fast vid några illusioner

om mig själv. Jag är fullkomlig eftersom Gud går med mig vart

jag än går.

2. (42) Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva.

Låt mig inte lita till mina egna ögon för att se i dag. Låt mig

vara villig att byta min ömkliga illusion om att jag kan se mot det

sanna seende som ges av Gud. Kristi sanna seende är Hans gåva,

och Han har givit den till mig. Låt mig kalla på denna gåva i

dag, så att den här dagen kan hjälpa mig att förstå evigheten.

3. (43) Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom.

Jag kan se det Gud vill att jag skall se. Jag kan inte se någonting

annat. Bortom Hans Vilja ligger endast illusioner. Det är dessa

jag väljer när jag tror att jag kan se åtskild från Honom. Det är

dessa jag väljer när jag försöker se genom kroppens ögon. Men

Kristi sanna seende har givits till mig för att ersätta dem. Det är

genom detta sanna seende som jag väljer att se.

4. (44) Gud är ljuset i vilket jag ser.

Jag kan inte se i mörker. Gud är det enda ljuset. Om jag skall

se, måste det därför vara genom Honom. Jag har försökt att definiera

vad seende är, och jag har haft fel. Nu har det förunnats

mig att förstå att Gud är ljuset i vilket jag ser. Låt mig välkomna

det sanna seendet och den lyckliga värld det kommer att visa

mig.

5. (45) Gud är Sinnet med vilket jag tänker.

Jag har inga tankar som jag inte delar med Gud. Jag har inga

tankar åtskild från Honom, eftersom jag inte har något sinne åtskilt

från Hans. Som del av Hans Sinne är mina tankar Hans och

Hans Tankar är mina.

Lämna ett svar