Dagens EKIMlektion 8 September

Läs före lektion 251

4. Vad är synd?

1. Synd är vansinne. Den är det medel genom vilket sinnet blir

galet, och försöker låta illusioner ta sanningens plats. Och när

det är galet, ser det illusioner där sanningen skulle vara, och där

den faktiskt är. Synden gav kroppen ögon, för vad finns det som

de som är utan synd vill se? Vilket behov har de av seende eller

ljud eller beröring? Vad vill de höra eller försöka förstå? Vad

vill de förnimma överhuvudtaget? 8Att förnimma är inte att veta.

Och sanningen kan bara vara fylld med kunskap, och inte med

någonting annat.

2. Kroppen är det instrument som sinnet gjorde i sina ansträngningar

att vilseleda sig självt. Dess syfte är att sträva. Men strävandets

mål kan ändras. Och nu tjänar kroppen ett annat mål för

sin strävan. Det som den nu söker efter bestäms av det mål som

sinnet har valt som ersättning för självbedrägeriets mål. Sanningen

kan vara dess mål likaväl som lögner. Sinnena kommer

då i stället att söka efter vittnesbörd för det som är sant.

3. Synden är hemmet för alla illusioner som endast står för

inbillade ting, och som kommer från tankar som är osanna. De

är “beviset” på att det som inte har någon verklighet är verkligt.

Synden “bevisar“ att Guds Son är ond; att tidlösheten måste ha

ett slut; att evigt liv måste dö. Och Gud Själv har förlorat Sonen

Som Han älskar, och endast förgängelsen kan göra Honom fullständig,

Hans Vilja för evigt övervunnen av döden, kärleken

dräpt av hatet, och friden utplånad för alltid.

4. En galnings drömmar är skrämmande, och synden tycks förvisso

förskräcka. Och likväl är det som synden varseblir endast

en barnslig lek. Guds Son kan låtsas att han har blivit en kropp,

ett offer för ondskan och skulden, med endast ett kort liv som

slutar i döden. Men hela tiden lyser hans Fader över honom, och

älskar honom med en evig Kärlek och som hans förespeglingar

inte kan förändra överhuvudtaget.

5. Hur länge, Guds Son, skall du fortsätta att spela syndens spel?

Skall vi inte lägga undan dessa skarpslipade leksaker? Hur

snart är du redo att komma hem? Kanske i dag? Det finns ingen

synd. Skapelsen är oförändrad. Vill du fortfarande fördröja din

återkomst till Himlen? Hur länge, helige Guds Son, hur länge?

LEKTION 251

Jag behöver ingenting annat än sanningen.

1. Jag sökte efter många ting, och fann förtvivlan. Nu söker jag

endast efter ett, för i detta enda finns allt jag behöver, och endast

det jag behöver. Allt som jag sökte efter tidigare behövde jag

inte, och ville inte ens ha. Mitt enda behov varseblev jag inte.

Men nu ser jag att jag endast behöver sanningen. I den tillfredsställs

alla behov, alla begär försvinner, alla förhoppningar infrias

till sist, och drömmarna är borta. Nu har jag allt som jag skulle

kunna behöva. Nu har jag allt som jag skulle kunna önska. Och

nu har jag har äntligen frid.

2. Och för den friden, Fader vår, tackar vi. Det vi nekade oss själva har

Du återställt, och det är endast detta som vi verkligen vill ha.

Lämna ett svar