Dagens EKIMLektion 27 oktober

LEKTION 300

Endast ett ögonblick varar den här världen.

1. Detta är en tanke som kan användas för att säga att död och sorg

är den säkra lott som alla som kommer hit kan vänta sig, för deras

glädjeämnen är borta innan de har dem, eller ens har uppfattat

dem. Men detta är också den tanke som inte låter någon falsk

varseblivning hålla oss i sitt grepp, eller representera mer än ett

tillfälligt moln på en evigt klar himmel. Och det är denna klarhet

vi söker i dag, oförmörkad, uppenbar och säker.

2. Vi söker Din heliga värld i dag. För vi, Dina kärleksfulla Söner, har

gått vilse en stund. Men vi har lyssnat till Din Röst, och lärt oss exakt

vad vi skall göra för att återställas till Himlen och vår sanna Identitet.

Och vi tackar i dag för att världen endast varar ett ögonblick. Vi vill

gå bortom detta korta lilla ögonblick till evigheten.

Lämna ett svar