Dagens EKIMlektion 22 november

LEKTION 326

Jag är för evigt en Guds Verkan.

1. Fader, jag skapades i Ditt Sinne, en helig Tanke som aldrig har

lämnat sitt hem. Jag är för evigt Din Verkan, och Du är i evigheters

evighet min Orsak. Så som Du skapade mig har jag förblivit.

Där Du satte mig finns jag fortfarande kvar. Och alla Dina egenskaper

finns i mig, eftersom det är Din Vilja att ha en Son så lik sin

Orsak att Orsak och Dess Verkan inte går att skilja åt. Låt mig

veta att jag är en Guds Verkan, och att jag därför har makten att

skapa som Du. Och så som det är i Himlen, så är det också på

jorden. Din plan följer jag här, och jag vet att Du till slut kommer

att samla Dina verkningar i Din Kärleks lugna Himmel, där jorden

kommer att försvinna, och alla separata tankar förenas i härlighet

som Guds Son.

2. Låt oss i dag se jorden försvinna, först omvandlad och sedan,

förlåten, helt uppgå i Guds heliga Vilja.

Lämna ett svar