Dagens EKIMlektion 2 januari

LEKTION 2

Jag har givit allt jag ser i det här rummet [på den

här gatan, från det här fönstret, på den här platsen]

all den mening som det har för mig.

1. Övningarna med den här tankegången är desamma som

för den första.

Börja med det som finns nära dig, och tillämpa tankegången

på allt som din blick råkar falla på.

Utöka sedan ditt blickfång.

Vrid på huvudet så att du inkluderar allt som finns på

båda sidor om dig.

Om det är möjligt, vänd dig om och tillämpa

tankegången på det som finns bakom dig.

Gör så lite åtskillnad som möjligt mellan de objekt du väljer att tillämpa tankegången på, koncentrera dig inte på någonting särskilt,

och försök inte att inkludera allt du ser inom ett givet område,

för det kommer att medföra en känsla av anspänning.

2. Se dig helt enkelt lugnt och ganska snabbt omkring, och försök

att undvika att välja efter storlek, klarhet, färg, material eller för

att det har en viss betydelse för dig.

Ta helt enkelt föremålen som du ser dem.

Försök att tillämpa övningen med samma lätthet

på en kropp som på en knapp, på en fluga eller ett golv, på en

arm eller ett äpple.

Det enda kriteriet för att tillämpa tankegången

på någonting är helt enkelt att din blick har fallit på det.

Gör inget försök att inkludera någonting särskilt, men se till att

ingenting är speciellt uteslutet.

Lämna ett svar