Dagens EKIMlektion 17 december

Att läsa före lektion 351

14. Vad är jag?

1. Jag är Guds Son, fullständig och helad och hel, lysande i återspeglingen

av Hans Kärlek. I mig helgas Hans skapelse och garanteras evigt liv. I

mig är kärleken fullkomnad, rädslan är omöjlig och glädjen fastställd

utan motsats. Jag är Guds Eget heliga hem. Jag är Himlen där Hans

Kärlek bor. Jag är Hans Egen heliga Syndfrihet, för i min renhet bor

Hans Egen.

2. Vårt behov av ord är nästan över nu. Men under de sista

dagarna på detta enda år som vi tillsammans, du och jag, gav till

Gud, fann vi ett enda syfte som vi delade. Och på så sätt

förenade du dig med mig, så att det jag är, det är också du.

Sanningen om vad vi är kan inte uttryckas i ord, inte heller

beskrivas. Men vi kan inse vår funktion här, och ord kan tala om

den och också lära ut den, om vi belyser orden i oss med

exempel.

3. Vi är de som för med oss frälsning. Vi accepterar vår roll som

frälsare av världen, som genom vår gemensamma förlåtelse förlossas.

Och denna vår gåva ges därför till oss. Vi ser alla som

vår broder, och varseblir allt som välvilligt och gott. Vi söker

inte en funktion som ligger bortom Himlens port. Kunskapen

kommer att återvända när vi har gjort vår del. Det enda som

berör oss är att hälsa sanningen välkommen.

4. Det är genom våra ögon som Kristi sanna seende ser en värld

förlossad från varje tanke på synd. Det är våra öron som hör

Rösten för Gud förkunna att världen är utan synd. Det är våra

sinnen som förenar sig när vi välsignar världen. Och från den

etthet vi har uppnått ropar vi på alla våra bröder, och ber dem

dela vår frid och fullända vår glädje.

5. Vi är Guds heliga budbärare som talar för Honom, och när vi

bär Hans Ord med oss till alla som Han har sänt oss, lär vi oss att

det är skrivet i våra hjärtan. Och på så sätt ändras våra sinnen i

fråga om det syfte för vilket vi kom och som vi försöker tjäna. Vi

för med oss glädjebud till Guds Son som trodde att han led. Nu

är han förlossad. Och när han ser Himlens port stå öppen framför

sig, kommer han att gå in och försvinna in i Guds Hjärta.

Att läsa efter 14. Vad är jag?

LEKTION 351

Min syndfrie broder är min vägledare till frid.

Min syndige broder är min vägledare till smärta.

Och den jag väljer att se kommer jag att se.

1. Vem är min broder om inte Din helige Son? Och om jag ser honom

syndig, utser jag mig själv till syndare, inte till Guds Son; ensam och

utan vänner i en skrämmande värld. Men denna varseblivning är ett

val som jag gör, och som jag kan avstå från. Jag kan också se min broder

utan synd, som Din helige Son. Och med detta val ser jag min

syndfrihet, min beständige Tröstare och Vän vid min sida, och min väg

säker och klar. Välj då åt mig, min Fader, genom Din Röst. För endast

Han dömer i Ditt Namn.

Lämna ett svar