Dagens EKIMlektion 18 januari

LEKTION 18

Jag är inte ensam om att uppleva

verkningarna av mitt seende.

1. Tankegången i dag är ytterligare ett steg i att lära dig att de

tankar som ger upphov till det du ser aldrig är neutrala eller

oviktiga. Det betonar också tankegången att sinnen är förenade,

vilket kommer att understrykas mer och mer längre fram.

2. Dagens tankegång hänför sig inte så mycket till det du ser som

till hur du ser det. Därför betonar dagens övningar denna aspekt

av din varseblivning. De tre eller fyra övningsstunder som rekommenderas

bör göras på följande sätt:

3. Se dig omkring och välj objekten för tillämpningen av dagens

tankegång så slumpartat som möjligt, och håll dina ögon fästa på

varje objekt tillräckligt länge för att säga:

Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna

av hur jag ser ______.

Avsluta varje övningsstund med att upprepa den mer allmänna

formuleringen:

Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.

Ungefär en minut, eller till och med mindre, kommer att vara

tillräckligt för varje övningsstund.

Lämna ett svar