Dagens EKIMlektion 2 december

LEKTION 336

Förlåtelsen låter mig veta att sinnen är förenade.

1. Förlåtelsen är det medel som valts för att varseblivningen skall upphöra.

Kunskapen återställs efter att varseblivningen först ändras, och

sedan helt ger vika för det som för evigt förblir bortom dess yttersta

gräns. För syner och ljud kan i bästa fall endast tjäna till att återkalla

minnet som ligger bortom dem alla. Förlåtelsen sveper bort

förvrängningar, och öppnar det gömda altaret åt sanningen. Dess

liljor lyser in i sinnet, och uppmanar det att komma tillbaka och se

inåt, för att finna det som det förgäves sökte utanför. För här, och

endast här, återställs sinnesfriden, för detta är Guds Egen boning.

2. I stillhet kan förlåtelsen ta bort mina drömmar om separation och synd.

Låt mig sedan, Fader, se inåt och finna att Ditt löfte om min syndfrihet

står fast, att Ditt Ord förblir oförändrat i mitt sinne, att Din Kärlek

fortfarande finns kvar i mitt hjärta.

Lämna ett svar