Dagens EKIMlektion 12 mars

LEKTION 71

Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera.

1. Du kanske inte inser att egot har utarbetat en frälsningsplan i

strid med Guds. Det är denna plan du tror på. Eftersom den är

motsatsen till Guds, tror du också att om du accepterar Guds

plan i stället för egots så innebär det är du blir fördömd. Detta

låter naturligtvis orimligt. Men efter att vi har tänkt igenom exakt

vad egots plan är, kommer du kanske att inse att, hur orimligt

det än kan vara, så tror du faktiskt på den.

2. Egots frälsningsplan kretsar kring att hysa agg. Det hävdar att

om någon annan talade eller handlade annorlunda, om någon

yttre omständighet eller händelse förändrades, då skulle du bli

räddad. Således varseblivs källan till frälsningen ständigt som

utanför dig själv. Varje agg du hyser är ett tillkännagivande, och

ett påstående som du tror på, som säger: “Om detta vore annorlunda

skulle jag bli räddad“. Den sinnesförändring som är nödvändig

för frälsningen krävs således av allt och alla utom av dig

själv.

3. Den roll som tilldelats ditt eget sinne i den här planen är

således att helt enkelt bestämma vad, med undantag för sinnet

självt, som måste förändras om du skall bli räddad. Enligt denna

vansinniga plan är varje källa till frälsning som du varseblir acceptabel,

förutsatt att den inte fungerar. Detta garanterar att det

fruktlösa sökandet kommer att fortsätta, för illusionen lever kvar

att även om detta hopp gått om intet, finns det fortfarande skäl

till att hoppas på andra platser och andra ting. En annan person

kommer dock att vara bättre; en annan situation kommer dock

att erbjuda framgång.

4. Sådan är egots plan för din frälsning. Du kan säkert se hur

fullständigt den överensstämmer med egots grundläggande lära:

“Sök men finn inte“. För vad skulle med större säkerhet kunna

garantera att du inte kommer att finna frälsningen än att inrikta

alla dina ansträngningar på att söka efter den där den inte finns.

5. Guds frälsningsplan fungerar helt enkelt därför att du genom

att följa Hans ledning söker efter frälsningen där den finns. Men

om du skall lyckas, som Gud lovar att du skall göra, måste du

vara villig att söka endast där. I annat fall är ditt syfte splittrat,

och du kommer att försöka följa två frälsningsplaner som är diametralt motsatta på alla sätt. Resultatet kan endast föra med sig

förvirring, förtvivlan och en djup känsla av misslyckande och

förtvivlan.

6. Hur kan du undgå allt detta? Mycket enkelt. Tankegången i

dag är svaret. Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera.

Det kan inte finnas någon verklig konflikt i fråga om detta, eftersom

det inte finns något möjligt alternativ till Guds plan som

kommer att rädda dig. Hans plan är den enda plan vars utgång

är säker. Hans plan är den enda plan som måste lyckas.

7. Låt oss öva oss i att förstå denna visshet i dag. Och låt oss

glädjas åt att det finns ett svar på det som tycks vara en konflikt

utan någon möjlig lösning. Allt är möjligt för Gud. Frälsningen

måste vara din på grund av Hans plan som inte kan misslyckas.

8. Börja de två längre övningsstunderna i dag med att tänka på

dagens tankegång och med att förstå att den innehåller två delar,

som var för sig bidrar i lika mån till helheten. Guds plan för din

frälsning kommer att fungera, och det kommer inte andra planer

att göra. Tillåt dig inte att bli deprimerad eller förargad över den

andra delen; den är inneboende i den första. Och i den första

finns din fulla befrielse från alla dina egna vansinniga försök och

galna förslag för att befria dig själv. De har lett till depression

och vrede; men Guds plan kommer att lyckas. Den kommer att

leda till befrielse och glädje.

9. När vi kommer ihåg detta, låt oss då ägna återstoden av de

förlängda övningsstunderna åt att be Gud avslöja Sin plan för

oss. Fråga Honom mycket specifikt:

Vad vill Du att jag skall göra?

Vart vill Du att jag skall gå?

Vad vill Du att jag skall säga, och till vem?

Ge Honom det fulla ansvaret för resten av övningsstunden och låt

Honom tala om för dig vad du behöver göra i Hans plan för din

frälsning. Han kommer att svara i samma mån som du är villig att

höra Hans Röst. Vägra inte att höra. Själva det faktum att du gör

övningarna bevisar att du har en viss villighet att lyssna. Detta är

tillräckligt för att motivera ditt anspråk på Guds svar.

10. Säg ofta till dig själv under de kortare övningsstunderna att

Guds frälsningsplan, och endast Hans, kommer att fungera. Var

uppmärksam på all frestelse att hysa agg i dag, och bemöt det

med den här formen av dagens tankegång:

Att hysa agg är motsatsen till Guds frälsningsplan. Och

endast Hans plan kommer att fungera.

Försök att komma ihåg dagens tankegång sex eller sju gånger i

timmen. Det kan inte finnas något bättre sätt att tillbringa en

halv minut eller mindre på än att minnas Källan till din frälsning,

och att se Den där Den är.

Lämna ett svar