Dagens EKIMlektion 21 Augusti

LEKTION 233

Jag låter Gud vägleda mitt liv i dag.

1. Fader, jag ger Dig alla mina tankar i dag. Jag vill inte ha några egna.

Ge mig Dina i deras ställe. Jag ger Dig även alla mina handlingar, så

att jag kan göra Din Vilja i stället för att söka efter mål som inte kan

uppnås, och slösa bort tid på fåfänga inbillningar. Idag kommer jag till

Dig. Jag skall dra mig tillbaka och enbart följa Dig. Du skall vara

Vägledaren, och jag den som följer, och som varken ifrågasätter den

Oändliges vishet eller Kärleken vars ömhet jag inte kan förstå, men som

likväl är Din fullkomliga gåva till mig.

2. I dag har vi en enda Vägledare Som leder oss vidare. Och medan

vi vandrar tillsammans skall vi ge den här dagen till Honom utan

något som helst förbehåll. Detta är Hans dag. Och därför är det

en dag av oräkneliga gåvor och välsignelser för oss.

Lämna ett svar