Dagens EKIMlektion 8 juli

LEKTION 189

Jag känner Guds Kärlek i mig nu.

1. Det finns ett ljus i dig som världen inte kan varsebli.

Och med dess ögon kommer du inte att se detta ljus, för du är förblindad av världen.

Ändå har du ögon för att kunna se det.

Det finns där så att du kan se det.

Det lades inte i dig för att det skulle vara dolt för din blick.

Detta ljus är en spegling av den tanke som vi nu övar.

Att känna Guds Kärlek i dig är att se världen på nytt, lysande av oskuld,

full av hopp, och välsignad med fullkomlig barmhärtighet och kärlek.

2. Vem skulle kunna känna rädsla i en sådan värld som denna?

Den välkomnar dig, gläder sig åt att du kom, och sjunger din

lovsång medan den ser till att du är skyddad för varje form av fara och smärta. Den erbjuder dig ett varmt och vänligt hem, där du kan stanna en stund.

Den välsignar dig under dagen och vakar som en tyst beskyddare

över din heliga sömn under natten.

Den ser frälsningen i dig, och skyddar ljuset i dig, i vilket den ser sitt eget.

Den erbjuder dig sina blommor och sin snö, i tacksamhet över din välvilja.

3. Detta är den värld som Guds Kärlek uppenbarar.

Den är så annorlunda den värld som du ser genom ögon som förmörkats av illvilja och rädsla, att den ena motsäger den andra.

Endast den ena kan varseblivas överhuvudtaget.

Den andra är helt meningslös.

En värld där förlåtelsen lyser över allt,

och friden erbjuder sitt milda ljus till alla,

är obegriplig för dem som ser en värld av hat uppstå ur attack,

beredd att hämnas, mörda och förstöra.

4. Men världen av hat är lika osynlig och obegriplig för dem som

känner Guds Kärlek i sig.

Deras värld återspeglar den stillhet och frid som lyser i dem;

den varsamhet och oskuld som de ser sig omgivna av,

den glädje med vilken de ser ut från de outsinliga källorna av

glädje inom sig.

Det som de har känt i sig ser de på, och ser dess säkra återspegling överallt.

Vad vill du se? Valet är ditt.

Men lär dig seendets lag och låt inte ditt sinne glömma den:

du kommer att se det du känner inom dig.

Om hatet finner en plats i ditt hjärta, kommer du att varsebli en skrämmande värld, grymt fasthållen i dödens spetsiga, knotiga fingrar.

Om du känner Guds Kärlek i dig, kommer du att se ut över en värld av barmhärtighet och kärlek.

6. I dag går vi förbi illusionerna när vi försöker nå fram

till det som är sant i oss, och känna dess allomfattande ömhet,

dess Kärlek som känner oss lika fullkomligt som sig själv,

dess seende som är den gåva som dess Kärlek skänker oss.

Vi lär oss vägen i dag.

Den är lika säker som Kärleken själv, till vilken den för oss.

För dess enkelhet undgår de fällor som de dåraktiga irrgångar

som världens så kallade argumentering endast duger till att dölja.

7. Gör helt enkelt så här:

Var stilla, och lägg åt sidan alla tankar om vad du är och om vad Gud är; alla begrepp som du har lärt dig om världen; alla bilder du har av dig själv.

Töm ditt sinne på allt som det tror är antingen sant eller falskt, bra eller dåligt, och på varje tanke det bedömer som värdefull,

och på alla de föreställningar som det skäms över.

Håll inte kvar någonting.

Ta inte med dig en enda tanke som det förgångna har lärt dig,

inte heller en enda övertygelse som du någonsin tidigare har lärt dig av någonting.

Glöm den här världen, glöm den här kursen,

och kom med helt tomma händer till din Gud.

8. Är det inte Han Som känner vägen till dig?

Du behöver inte känna vägen till Honom.

Din del består helt enkelt i att tillåta att alla hinder som

du har satt upp mellan Sonen och Gud Fadern tyst tas bort för evigt.

Gud kommer att göra sin del i ett glädjefullt och omedelbart svar.

Be och du skall få.

Men ställ inga krav, och framhåll inte heller för Gud den väg på vilken

Han bör visa sig för dig.

Sättet att nå Honom är helt enkelt att låta Honom vara.

För på det sättet förkunnas också din verklighet.

9. Och därför väljer vi inte i dag vilken väg vi skall gå till Honom.

Men vi väljer förvisso att låta Honom komma. Och med detta val vilar vi.

Och i våra tysta hjärtan och öppna sinne kommer

Hans Kärlek att av sig själv strålande bana sin väg.

Det som inte har förnekats finns helt säkert där, om det är sant och med säkerhet kan nås. Gud känner Sin Son, och känner vägen till honom.

Han behöver inte Sin Son för att bli visad hur Han skall finna vägen.

Genom varje öppen dörr lyser Hans Kärlek fram från sitt inre hem,

och lyser upp världen i oskuld.

10. Fader, vi känner inte vägen till Dig.

Men vi har kallat, och Du har svarat oss.

Vi kommer inte att blanda oss i.

Frälsningens vägar är inte våra, för de tillhör Dig. Och det är till

Dig vi vänder oss för att söka efter dem.

Våra händer är öppna för att ta emot dina gåvor.

Vi har inga tankar som vi inte tänker tillsammans med dig,

och omhuldar inga övertygelser om vad vi är,

eller Vem Som skapade oss.

Det är Din väg vi vill finna och följa.

Och vi ber endast om att Din Vilja,

som också är vår, skall ske i oss och i världen,

så att den blir en del av Himlen nu. Amen.

Lämna ett svar