Dagens EKIMlektion 1 oktober

LEKTION 274

Den här dagen tillhör Kärleken.

Låt mig vara utan fruktan.

1. Fader, i dag vill jag låta alla ting vara som Du skapade dem, och ge Din

Son den ära som tillkommer honom genom hans syndfrihet; en broders

kärlek till sin broder och sin Vän. Genom detta förlossas jag. Genom

detta kommer också sanningen in där illusionerna var, ljuset kommer

att ersätta allt mörker, och Din Son kommer att veta att han är som Du

skapade honom.

2. En speciell välsignelse kommer till oss idag från Honom Som är

vår Fader. Ge den här dagen till Honom, och det kommer inte

att finnas någon rädsla i dag, eftersom den här dagen ges till

Kärleken.

Lämna ett svar