Dagens EKIMlektion 11 december

LEKTION 345

Jag erbjuder endast mirakler i dag,

för jag vill att de skall ges tillbaka till mig.

1. Fader, ett mirakel återspeglar Dina gåvor till mig, Din Son. Och varje mirakel jag ger ges tillbaka till mig, och påminner mig om att kärlekens lag är universell. Även här antar den en form som kan kännas igen och ses fungera. De mirakler jag ger ges tillbaka i just den form jag behöver för att hjälpa mig med de problem jag varseblir. Fader, i Himlen är det annorlunda, för där finns inga behov. Men här på jorden är miraklet närmare Dina gåvor än någon annan gåva jag kan ge. Så låt mig ge endast denna gåva i dag, som, född ur sann förlåtelse, lyser upp den väg jag måste färdas för att minnas Dig.

2. Frid över alla sökande hjärtan i dag. Ljuset har kommit för att erbjuda

mirakler så att de kan välsigna den trötta världen. Den skall

finna vila i dag, för vi kommer att erbjuda det vi har tagit emot.

Lämna ett svar