Dagens EKIMlektion 29 mars

LEKTION 88

I dag skall vi repetera dessa tankegångar:

1. (75) Ljuset har kommit.

När jag väljer frälsning i stället för attack, väljer jag bara att

känna igen det som redan finns där. Frälsningen är ett beslut

som redan har fattats. Attack och agg finns inte som val. Det är

därför jag alltid väljer mellan sanning och illusion; mellan det

som finns där och det som inte finns där. Ljuset har kommit. Jag

kan endast välja ljuset, för det finns inget alternativ till det. Det

har ersatt mörkret, och mörkret är borta.

2. Följande former skulle kunna vara användbara vid specifika

tillämpningar av den här tankegången:

Detta kan inte visa mig mörkret, för ljuset har kommit.

Ljuset i dig är allt jag vill se [namn].

Jag vill i detta endast se det som finns där.

3. (76) Jag lyder inte under några andra lagar än Guds.

Detta är det fullkomliga uttalandet om min frihet.

Jag lyder inte under några andra lagar än Guds.

Jag frestas ständigt att hitta på

andra lagar, och ge dem makt över mig. Jag lider bara därför att

jag tror på dem. De har ingen faktisk verkan på mig överhuvudtaget.

Jag är fullkomligt fri från verkningarna av alla lagar utom

Guds. Och Hans lagar är frihetens lagar.

4. Som specifika former vid tillämpningen av den här tankegången

skulle dessa kunna vara användbara:

Min varseblivning av detta visar mig att jag tror på lagar som

inte existerar.

Jag ser endast Guds lagar verka i detta.

Låt mig tillåta Guds lagar att verka i detta, och inte mina egna.

Lämna ett svar