Dagens EKIMlektion 23 januari

LEKTION 23

Jag kan undkomma den värld jag ser genom

att ge upp tankarna på attack.

1. Tankegången i dag innehåller den enda vägen ut ur rädslan som

någonsin kommer att lyckas. Ingenting annat kommer att fungera;

allt annat är meningslöst. Men den här vägen kan inte

misslyckas. Varje tanke du har utgör ett segment av den värld

du ser. Det är alltså med dina tankar som vi måste arbeta, om

din varseblivning av världen skall förändras.

2. Om orsaken till den värld du ser är tankar på attack, då måste

du lära dig att det är dessa tankar som du inte vill ha. Det tjänar

ingenting till att klaga över världen. Det tjänar ingenting till att

försöka förändra världen. Den kan inte förändras eftersom den

enbart är en verkan. Men det tjänar förvisso någonting till att

förändra dina tankar om världen. Här förändrar du orsaken.

Verkan kommer automatiskt att förändras.

3. Den värld du ser är en hämndlysten värld, och allting i den är

en symbol för hämnden. Varenda en av dina varseblivningar av

“den yttre verkligheten“ är en bildlik framställning av dina egna

tankar på attack. Man kan med rätta fråga sig om detta kan kallas

för att se. Är inte fantasi ett bättre ord för en sådan process,

och hallucination ett lämpligare ord för resultatet?

4. Du ser den värld som du har gjort, men du ser inte dig själv

som den som gjorde bilden. Du kan inte räddas från världen,

men du kan undkomma dess orsak. Det är detta som menas med

frälsning, för var finns den värld du ser när dess orsak är borta?

Det sanna seendet har redan en ersättning för allt som du tror att

du nu ser. Skönhet kan lysa upp dina bilder och förvandla dem

så till den grad att du kommer att älska dem, fastän de gjordes av

hat. För du kommer inte att göra dem ensam.

5. Tankegången i dag introducerar tanken att du inte är fångad i

den värld du ser, eftersom dess orsak kan förändras. Denna förändring

kräver för det första att orsaken identifieras och för det

andra att den sedan släpps, så att den kan ersättas. De två första

stegen i den här processen kräver din medverkan. Det sista gör

det inte. Dina bilder har redan blivit ersatta. Genom att ta de två

första stegen kommer du att se att det är så.

6. Förutom att du använder tankegången hela dagen allt efter

behov, behövs det fem övningsstunder för att tillämpa den.

Upprepa först tankegången långsamt för dig själv medan du ser

dig omkring, och slut sedan ögonen och ägna ungefär en minut

åt att söka i ditt sinne efter så många tankar på attack som du kan

komma på. Allteftersom någon dyker upp i ditt sinne, säg:

Jag kan undkomma den värld jag ser genom att släppa tankarna

på attack på ______.

Håll kvar varje tanke på attack i sinnet medan du säger detta,

och släpp sedan den tanken och gå vidare till nästa.

7. Se till att du under övningsstunderna inkluderar både dina

tankar på att attackera och att bli attackerad. Deras verkan är

exakt densamma, eftersom de är exakt detsamma. Du förstår

ännu inte detta, och just nu ombeds du bara att behandla dem

som detsamma under dagens övningsstunder. Vi befinner oss

fortfarande på det stadium där orsaken till den värld du ser håller

på att identifieras. När du till sist lär dig att det inte är någon

skillnad mellan tankar på att attackera och att bli attackerad,

kommer du att vara redo att släppa orsaken.

Lämna ett svar