Dagens EKIMlektion 17 april

LEKTION 107

Sanningen kommer att rätta alla

misstag i mitt sinne.

1. Vad förutom sanningen kan rätta illusioner? Och vad är misstag

annat än illusioner som ännu inte känts igen för vad de är? Där

sanningen har kommit in försvinner misstagen. De försvinner

helt enkelt ur sikte utan att lämna något spår efter sig genom vilket

de kan bli ihågkomna. De är borta därför att utan övertygelse

har de inget liv. Och därför försvinner de till intet, och återvänder

dit varifrån de kom. Av stoft är de och till stoft skall de åter

bli, för endast sanningen består.

2. Kan du föreställa dig hur ett sinnestillstånd utan illusioner är?

Hur skulle det kännas? Försök att komma ihåg någon stund −

kanske en minut, kanske till och med mindre − när ingenting

störde din frid; när du var säker på att du var älskad och trygg.

Försök sedan att föreställa dig hur det skulle vara att få den

stunden utsträckt till tidens slut och till evigheten. 5Låt sedan

denna känsla av lugn som du kände mångfaldigas hundra gånger,

och sedan mångfaldigas hundra gånger till.

3. Och nu har du en liten aning, inte mer än bara den svagaste

antydan, om det tillstånd som ditt sinne kommer att vila i när

sanningen har kommit. Utan illusioner kan det inte finnas någon

rädsla, inte något tvivel och inte någon attack. När sanningen

har kommit är all smärta över, för det finns ingen plats där förgängliga

tankar och döda föreställningar kan dröja kvar i ditt

sinne. Sanningen upptar ditt sinne fullständigt, och befriar dig

från alla övertygelser om det flyktiga. Det finns ingen plats för

dem eftersom sanningen har kommit, och de finns ingenstans.

Det går inte att finna dem, för sanningen är överallt för evigt, nu.

4. När sanningen har kommit stannar den inte en stund för att

sedan försvinna eller förvandlas till någonting annat. Den skiftar

inte eller förändras till formen, inte heller kommer den och går

och går och kommer igen. Den förblir exakt som den alltid var,

så att du varje gång du behöver den kan lita på den och ha fullkomlig

tilltro till den i alla de skenbara svårigheter och tvivelsmål

som framkallas av de skenbilder som världen visar upp. De

kommer helt enkelt att blåsa bort, när sanningen rättar misstagen

i ditt sinne.

5. När sanningen har kommit bär den i sina vingar gåvan av

fullkomlig beständighet, och kärlek som inte sviker när den ställs

inför smärta, utan ser bortom den, oavbrutet och säkert. Här är

helandets gåva, för sanningen behöver inget försvar, och därför

är ingen attack möjlig. Illusioner kan föras till sanningen för att

rättas. Men sanningen står långt bortom illusioner, och kan inte

föras till dem för att göra dem till sanning.

6. Sanningen är inte någonting som kommer och går, inte heller

skiftar den eller förändras, än i den här formen och än i en annan

för att undvika att bli gripen och undgå att hållas fången. Den

gömmer sig inte. Den står i öppen dager, tydligt tillgänglig. Det

är omöjligt att någon verkligen skulle söka den och inte lyckas.

Den här dagen tillhör sanningen. Ge sanningen det som tillkommer

den, och den kommer att ge dig det som tillkommer dig.

Det var inte meningen att du skulle lida och dö. Din Fader vill

att dessa drömmar skall försvinna. Låt sanningen rätta dem alla.

7. Vi ber inte om det vi inte har. Vi ber bara om det som tillhör

oss, så att vi kan känna igen det som vårt eget. I dag övar vi i

den lyckliga andan av visshet som fötts ur sanningen. Illusionens

vingliga och ostadiga fotsteg är inte vårt tillvägagångssätt i

dag. Vi är lika säkra på att lyckas som vi är säkra på att vi lever

och hoppas och andas och tänker. Vi tvivlar inte på att vi vandrar

tillsammans med sanningen i dag, och räknar med att den

skall komma in i alla övningar vi gör den här dagen.

8. Börja med att be Honom Som går med dig på denna färd att

Han skall finnas i din medvetenhet när du går tillsammans med

Honom. Du är inte gjord av kött och blod och ben, utan skapades

av precis samma Tanke som gav livets gåva också till Honom.

Han är din Broder, och så lik dig att din Fader vet att ni

båda är detsamma. Det är ditt Själv som du ber skall gå tillsammans

med dig, och hur skulle Han inte kunna vara där du är?

9. Sanningen kommer att rätta alla misstag i ditt sinne som talar

om för dig att du skulle kunna vara skild från Honom. Du talar

till Honom i dag, och avger ditt löfte att låta Hans funktion fullgöras

genom dig. Att dela Hans funktion med Honom är att dela

Hans glädje. Hans tillförsikt är med dig när du säger:

Sanningen kommer att rätta alla misstag i mitt sinne,

och jag kommer att vila i Honom Som är mitt Själv.

Låt Honom sedan varsamt leda dig till sanningen som kommer

att omsluta dig och skänka dig en frid så djup och stilla att du

endast motvilligt återvänder till den välbekanta världen.

10. Och likväl kommer du att glädjas över att åter se på den här

världen. För du kommer att bära med dig löftet om de förändringar

som sanningen, som går med dig, skall föra till världen.

De kommer att öka med varje gåva av de fem korta minuter som

du ger, och misstagen som omger världen kommer att rättas när

du låter dem rättas i ditt sinne.

11. Glöm inte din funktion i dag. Varje gång du säger till dig själv

med tillförsikt: “Sanningen kommer att rätta alla misstag i mitt

sinne“, talar du för hela världen och för Honom Som vill befria

världen på samma sätt som Han vill befria dig.

Lämna ett svar