Dagens EKIMlektion 25 oktober

LEKTION 298

Jag älskar Dig, Fader, och jag älskar Din Son.

1. Min tacksamhet tillåter att min kärlek accepteras utan rädsla.

Och på så sätt har jag återfått min Verklighet till sist. Allt som

inkräktade på mitt heliga seende tar förlåtelsen bort. Och jag

närmar mig slutet på vettlösa resor, galna levnadsförlopp och

artificiella värden. Jag accepterar i stället det Gud fastställer som

mitt, säker på att endast i detta kommer jag att räddas; säker på

att jag går genom rädslan för att möta min Kärlek.

2. Fader, jag kommer till Dig i dag, eftersom jag inte vill följa någon

annan väg än Din. Du är vid min sida. Din väg är säker. Och jag är

tacksam för Dina heliga gåvor av trygg tillflyktsort, och räddning från

allt som skymmer min kärlek till Gud min Fader och Hans helige Son.

Lämna ett svar