Dagens EKIMlektion 10 juni

LEKTION 161

Ge mig din välsignelse, helige Guds Son.

1. I dag övar vi på ett annat sätt och tar ställning mot vår vrede, så

att våra rädslor kan försvinna och erbjuda plats åt kärleken. Här

är frälsningen i de enkla ord med vilka vi övar dagens tankegång.

Här är svaret på frestelsen vilket aldrig kan annat än välkomna

Kristus där tidigare det rådde rädsla och vrede. Här är

Soningen fullständigad, världen tryggt passerad och Himlen nu

återställd. Här är svaret från Rösten för Gud.

2. Sinnets naturliga tillstånd är fullständig abstraktion. Men en

del av det är nu onaturligt. Det ser inte på allt som ett. I stället

ser det bara fragment av helheten, för bara på så sätt kunde det

uppfinna den ofullständiga värld som du ser. Syftet med allt

seende är att visa dig det du vill se. Allt lyssnande för endast de

ljud till ditt sinne som det vill höra.

3. På så sätt gjordes det konkreta. Och nu är det det konkreta

som vi måste använda när vi övar. Vi ger det till den Helige

Ande, så att Han kan använda det för ett syfte som är annorlunda

än det som vi gav det. Likväl kan Han bara använda det som vi

har gjort för att undervisa oss ur en annan synvinkel, så att vi kan

se hur allt kan användas på ett annat sätt.

4. En broder är alla bröder. Varje sinne innehåller alla sinnen, för

alla sinnen är ett. Detta är sanningen. Men klargör dessa tankar

skapelsens mening? Klargör dessa ord hela innebörden för dig?

Vad kan de tyckas vara annat än tomma ljud; vackra kanske, rätt

förnumna, likväl i grunden inte förstådda eller förståeliga.

Sinnet som har lärt sig självt att tänka konkret kan inte längre

förstå abstraktion i den bemärkelsen att den är allomfattande. Vi

behöver se lite, för att lära oss mycket.

5. Det tycks vara kroppen som vi känner begränsar vår frihet, får

oss att lida, och till sist släcker vårt liv. Men kroppar är bara

symboler för en konkret form av rädsla. Rädsla utan symboler

påkallar ingen reaktion, för symboler kan stå för det meningslösa.

Kärleken behöver inga symboler, eftersom den är sann.

Men rädslan häftar fast vid det konkreta, eftersom den är falsk.

6. Kroppar attackerar, sinnen gör det inte. Denna tanke påminner

säkert om vår textbok, där den ofta betonas. Detta är skälet

till att kroppar lätt blir rädslans symboler. Du har många gånger

uppmanats att se bortom kroppen, för dess anblick visar den

symbol för kärlekens “fiende“ som Kristi sanna seende inte ser.

Kroppen är målet för attack, för ingen tycker att han hatar ett

sinne. Men vad annat än sinnet beordrar kroppen att attackera?

Vad annat skulle kunna vara rädslans säte än det som tänker på

rädsla?

7. Hat är specifikt. Det måste finnas ett ting att attackera. En

fiende måste varseblivas i en sådan form att han kan beröras och

ses och höras och slutligen dödas. När hat vilar över ett ting,

kräver det dess död lika säkert som Guds Röst förkunnar att det

inte finns någon död. Rädslan är omättlig och förtär allt som

dess ögon faller på, och eftersom den ser sig själv i allt, är den

tvingad att vända sig mot sig själv och att förstöra.

8. Den som ser en broder som en kropp ser honom som rädslans

symbol. Och han kommer att attackera, därför att det han ser är

sin egen rädsla utanför sig själv, färdig att attackera, och högljutt

vrålande att han vill förena sig med honom igen. Underskatta

inte intensiteten i det raseri som projicerad rädsla måste framkalla.

Den skriker högt i vrede, och fäktar vilt i luften i ett ursinnigt

hopp om att nå sin upphovsman och sluka honom.

9. Detta ser kroppens ögon i den som Himlen håller kär, som

änglarna älskar och som Gud skapade fullkomlig. Detta är hans

verklighet. Och i Kristi sanna seende speglas hans skönhet i en

form som är så helig och så vacker att du knappt kan låta bli att

falla på knä vid hans fötter. Men i stället kommer du att ta hans

hand, för du är som han i det seende som ser honom på det sättet.

En attack på honom är en fiende för dig, för du kommer inte

att varsebli att din frälsning ligger i hans händer. Be honom endast

om den, och han kommer att ge den till dig. Be honom inte

att symbolisera din rädsla. Skulle du vilja be om att kärleken

förstör sig själv? Eller vill du att den uppenbaras för dig och gör

dig fri?

10. I dag övar vi i en form som vi har försökt oss på tidigare. Du

är mer redo nu, och i dag skall du komma närmare Kristi sanna

seende. Om du är helt inriktad på att nå det, kommer du att

lyckas i dag. Och när du väl har lyckats, kommer du inte att vara

villig att acceptera de vittnesbörd som din kropps ögon kallar

fram. Det du kommer att se skall sjunga gamla melodier för dig

som du kommer att minnas. Du är inte bortglömd i Himlen.

Skulle du inte vilja komma ihåg den?

11. Välj ut en broder som symbol för alla de andra, och be honom

om frälsning. Se honom först så tydligt du kan, i samma form

som du är van vid. Se hans ansikte, hans händer och fötter, och

hans klädsel. Se honom le, och se de välbekanta gester som han

så ofta gör. Tänk sedan på detta: det du nu ser döljer för dig anblicken

av någon som kan förlåta dig alla dina synder; vars heliga

händer kan ta bort spikarna som genomborrar dina händer och

lyfta törnekronan som du har satt på ditt blödande huvud. Be

honom om detta, så att han kan befria dig:

Ge mig din välsignelse, helige Guds Son. Jag vill se dig med

Kristi ögon, och se min fullkomliga syndfrihet i dig.

12. Och Honom Som du kallade på kommer att svara. För Han

kommer att höra Rösten för Gud i dig, och svara med din egen.

Se honom nu som du bara har sett som kött och ben, och förstå

att Kristus har kommit till dig. Dagens tankegång är din säkra

räddning undan vrede och rädsla. Se till att du använder den

ögonblickligen om du skulle frestas att attackera en broder och i

honom varsebli symbolen för din rädsla. Och du kommer plötsligt

att se honom omvandlad från fiende till frälsare; från djävul

till Kristus.

Lämna ett svar