Dagens EKIMlektion 15 januari

LEKTION 15

Mina tankar är bilder jag har gjort.

1. Det är på grund av att de tankar som du tror att du tänker visar

sig som bilder, som du inte förstår att de inte är någonting. Du

tror att du tänker dem, och därför tror du att du ser dem. Det är

på det här sättet som ditt “seende“ gjordes. Detta är den funktion

som du har givit kroppens ögon. Det är inte seende. Det är

att göra bilder. Det tar seendets plats, och ersätter det sanna seendet

med illusioner.

2. Den här inledande tankegången till den process att göra bilder

som du kallar seende kommer inte att ha mycket mening för dig.

Du kommer att börja förstå den när du har sett små ljuskanter

runt samma välbekanta föremål som du nu ser. Detta är början

till verkligt sant seendet. Du kan vara säker på att sant seende

kommer snabbt när detta har skett.

3. Allteftersom vi går vidare är det möjligt att du kommer att ha

många “ljusupplevelser“. De kan anta många olika former, en

del av dem ganska oväntade. Var inte rädd för dem. De är tecken

på att du äntligen håller på att öppna ögonen. De kommer

inte att bestå, eftersom de endast symboliserar sann varseblivning,

och de har ingenting med kunskap att göra. Dessa övningar

kommer inte att uppenbara kunskapen för dig. Men de kommer

att bereda vägen till den.

4. När du övar dagens tankegång, upprepa den då först för dig

själv, och tillämpa den sedan på allt du ser omkring dig, medan

du nämner det du ser vid namn och låter ögonen vila på det, medan

du säger:

Det här ______ är en bild som jag har gjort.

Det där ______ är en bild som jag har gjort.

Det är inte nödvändigt att inkludera ett stort antal specifika objekt

när du tillämpar dagens tankegång. Det är emellertid nödvändigt

att fortsätta att betrakta varje objekt medan du upprepar

tankegången för dig själv. Tankegången bör upprepas mycket

långsamt varje gång.

5. Även om du naturligtvis inte kommer att kunna tillämpa tankegången

på särskilt många ting under den ungefärliga minut som

rekommenderas för övningen, försök ändå att göra urvalet så

slumpartat som möjligt. Mindre än en minut räcker för övningsstunderna

om du börjar känna obehag. Företa dig inte mer än tre

tillämpningsstunder av dagens tankegång, såvida du inte känner

dig helt väl till mods med den, och överskrid inte fyra. Tankegången

kan emellertid tillämpas vid behov under hela dagen.

Lämna ett svar