Dagens EKIMlektion 14 februari

LEKTION 45

Gud är Sinnet med vilket jag tänker.

1. Dagens tankegång innehåller nyckeln till det som är dina verkliga

tankar. De är ingenting av det som du tror att du tänker,

precis som ingenting som du tror att du ser på något sätt har med

sant seende att göra. Det finns inget samband mellan det som är

verkligt och det som du tror är verkligt. Ingenting som du tror är

dina verkliga tankar liknar dina verkliga tankar i något avseende.

Ingenting som du tror att du ser har någon likhet med det som

sant seende kommer att visa dig.

2. Du tänker med Guds Sinne. Därför delar du dina tankar med

Honom på samma sätt som Han delar Sina med dig. Det är samma

tankar, eftersom de tänks av samma Sinne. Att dela med varandra

innebär att göra lika, eller att göra ett. Inte heller lämnar

de tankar som du tänker med Guds Sinne ditt sinne, eftersom

tankar inte lämnar sin källa. Därför är dina tankar i Guds Sinne,

liksom du. De är också i ditt sinne, där Han är. På samma sätt

som du är del av Hans Sinne, är dina tankar del av Hans Sinne.

3. Var är då dina verkliga tankar? I dag skall vi försöka nå dem.

Vi måste söka efter dem i ditt sinne, eftersom det är där de är.

De måste fortfarande vara där eftersom de inte kan ha lämnat

sin källa. Det som tänks av Guds Sinne är evigt, eftersom det är

del av skapelsen.

4. Våra tre övningsstunder i dag på fem minuter vardera kommer

att ha samma generella form som vi använde när vi tillämpade

gårdagens tankegång. Vi kommer att försöka lämna det overkliga

och söka efter det verkliga. Vi kommer att förneka världen till

förmån för sanningen. Vi kommer inte att låta världens tankar

hålla oss tillbaka. Vi kommer inte att låta världens övertygelser

tala om för oss att det Gud vill att vi skall göra är omöjligt. I

stället kommer vi att försöka förstå att endast det som Gud vill

att vi skall göra är möjligt.

5. Vi kommer också att försöka förstå att endast det som Gud vill

att vi skall göra är det som vi vill göra. Och vi försöker också

komma ihåg att vi inte kan misslyckas med att göra det som Han

vill att vi skall göra. Det finns all anledning att känna sig säker

på att vi kommer att lyckas i dag. Det är Guds Vilja.

6. Börja dagens övningar med att upprepa tankegången för dig

själv, och slut ögonen medan du gör det. Tillbringa sedan en

ganska kort stund med att tänka på några få egna tankar som hör

hit, medan du bevarar tankegången i sinnet. Efter att du har lagt

fyra eller fem egna tankar till tankegången, upprepa den igen och

säg stilla till dig själv:

Mina verkliga tankar finns i mitt sinne.

Jag skulle gärna vilja finna dem.

Försök sedan att gå förbi alla overkliga tankar som döljer sanningen

i ditt sinne, och nå det eviga.

7. Under alla de vettlösa tankar och galna föreställningar som du

har belamrat ditt sinne med finns de tankar som du tänkte med

Gud i begynnelsen. De finns där i ditt sinne nu, fullständigt

oförändrade. De kommer alltid att finnas i ditt sinne, exakt så

som de alltid har funnits. Allt du har tänkt sedan dess kommer

att förändras, men grunden som det vilar på är helt oföränderlig.

8. Det är mot denna grund som dagens övningar är riktade. Här

förenas ditt sinne med Guds Sinne. Här är dina tankar ett med

Hans. För detta slags övning är endast en sak nödvändig; närma

dig den så som du skulle närma dig ett altare i Himlen tillägnat

Gud Fadern och Gud Sonen. För sådan är den plats som du försöker

nå. Du kommer förmodligen att än så länge vara oförmögen

att inse hur högt du försöker gå. Men även med den ringa

förståelse som du redan har förvärvat, bör du kunna påminna

dig själv om att detta inte är någon fåfäng lek, utan en övning i

helighet och ett försök att nå Himmelriket.

9. Försök att under de kortare övningsstunderna i dag komma

ihåg hur viktigt det är för dig att förstå heligheten i det sinne som

tänker med Gud. Ägna en minut eller två, medan du under dagens

lopp upprepar tankegången, till att sätta värde på ditt sinnes

helighet. Lämna, om så bara för en kort stund, alla tankar

som är ovärdiga Honom Vars värd du är. Och tacka Honom för

de tankar Han tänker med dig.

Lämna ett svar