Dagens EKIMlektion 21 mars

LEKTION 80

Låt mig se att mina problem har blivit lösta.

1. Om du är villig att se dina problem, kommer du att se att du inte

har några problem. Ditt enda problem av betydelse har blivit

löst, och du har inget annat. Därför måste du ha frid. Din frälsning

är således beroende av att du ser detta enda problem, och

att du förstår att det har blivit löst. Ett enda problem, en enda

lösning. Frälsningen är fullbordad. Du har blivit fri från all konflikt.

Acceptera detta faktum, och du är redo att inta din rättmätiga

plats i Guds frälsningsplan.

2. Ditt enda problem har blivit löst! Upprepa detta om och om

igen för dig själv i dag med tacksamhet och övertygelse. Du har

sett ditt enda problem, och därmed öppnat vägen för den Helige

Ande så att Han kan ge dig Guds svar. Du har lagt villfarelsen åt

sidan och sett sanningens ljus. Du har accepterat frälsningen för

dig själv genom att föra problemet till lösningen. Och du kan se

lösningen eftersom problemet har identifierats.

3. Du är berättigad till frid i dag. Ett problem som har blivit löst

kan inte oroa dig. Var endast säker på att du inte glömmer att

alla problem är ett och detsamma. Dess många former kommer

inte att vilseleda dig så länge som du kommer ihåg detta. Ett

enda problem, en enda lösning. Acceptera den frid som detta

enkla uttalande för med sig.

4. Under våra längre övningsstunder idag skall vi göra anspråk

på den frid som måste vara vår när problemet och lösningen har

förts samman. Problemet måste vara borta, eftersom Guds svar

inte kan förfela sin verkan. När du har sett det ena har du sett

det andra. Lösningen ligger i problemet. Du har fått svar och du

har accepterat svaret. Du är räddad.

5. Låt nu den frid som ditt accepterande för med sig ges till dig.

Slut ögonen och ta emot din belöning. Se att dina problem har

blivit lösta. Se att du inte har någon konflikt; du är fri och har

frid. Kom framför allt ihåg att du har ett enda problem, och att

detta problem har en enda lösning. Det är i detta frälsningens

enkelhet ligger. Det är på grund av detta som den med säkerhet

kommer att lyckas.

6. Försäkra dig själv ofta i dag om att dina problem har blivit

lösta. Upprepa tankegången med djup övertygelse så ofta som

möjligt. Och se framför allt till att tillämpa dagens tankegång på

varje specifikt problem som kan uppstå. Säg snabbt:

Låt mig se att det här problemet har blivit löst.

7. Låt oss vara fast beslutna att inte samla på oss agg i dag. Låt oss

vara fast beslutna att vara fria från problem som inte existerar.

Medlet är enkel ärlighet. Vilseled inte dig själv i fråga om vad

problemet är, och du måste se att det har blivit löst.

Lämna ett svar