Dagens EKIMlektion 23 oktober

LEKTION 296

Den Helige Ande talar genom mig i dag.

1. Den Helige Ande behöver min röst i dag, så att hela världen kan lyssna

till Din Röst, och höra Ditt Ord genom mig. Jag är fast besluten att

låta Dig tala genom mig, för jag vill inte använda några andra ord än

Dina, och inte ha några tankar som är skilda från Dina, för endast Dina

är sanna. Jag vill vara frälsare för den värld jag gjorde. För eftersom

jag har fördömt den vill jag befria den, så att jag kan finna räddning,

och höra det Ord som Din heliga Röst kommer att säga till mig i dag.

2. I dag lär vi ut det vi vill lära oss, och endast detta. Och därför

blir vårt inlärningsmål konfliktfritt, och möjligt att lätt uppnå och

snabbt uppfylla. Med vilken glädje den Helige Ande kommer för

att rädda oss från helvetet, när vi tillåter Hans undervisning att

genom oss övertyga världen om att söka och finna den lätta vägen

till Gud.

Lämna ett svar