Dagens EKIMlektion 11 September

LEKTION 254

Låt varje röst utom Guds vara stilla i mig.

1. Fader, i dag vill jag endast höra Din Röst. I djupaste tystnad vill jag

komma till Dig, för att höra Din Röst och ta emot Ditt Ord. Jag har

ingen annan bön än denna: jag kommer till Dig för att be Dig om sanningen.

Och sanningen är endast Din Vilja, som jag vill dela med Dig

i dag.

2. I dag låter vi inga egotankar styra våra ord eller handlingar. När

sådana tankar dyker upp, drar vi oss tyst tillbaka och ser på dem,

och låter dem sedan försvinna. Vi vill inte ha det som de skulle

föra med sig. Och därför väljer vi inte att behålla dem. De är

tysta nu. Och i stillheten, helgad av Hans Kärlek, talar Gud till

oss och berättar för oss om vår vilja, eftersom vi har valt att minnas

Honom.

Lämna ett svar