Dagens EKIMlektion 15 oktober

LEKTION 288

Låt mig glömma min broders förgångna i dag.

1. Detta är den tanke som leder mig till Dig, och för mig till mitt mål. Jag

kan inte komma till Dig utan min broder. Och för att känna min Källa

måste jag först varsebli det som Du skapade som ett med mig. Det är

min broders hand som leder mig på vägen till Dig. Hans synder finns i

det förgångna tillsammans med mina, och jag är räddad eftersom det

förgångna är borta. Låt mig inte omhulda det i mitt hjärta, för då

kommer jag att gå vilse på vägen som leder till Dig. Min broder är min

frälsare. Låt mig inte attackera den frälsare som Du har givit mig.

Men låt mig ära honom som bär Ditt Namn, och på så sätt minnas att

Det är mitt eget.

2. Förlåt mig då i dag. Och du kommer att veta att du har förlåtit

mig om du ser din broder i helighetens ljus. Han kan inte vara

mindre helig än jag, och du kan inte vara mer helig än han.

Lämna ett svar