Dagens EKIMlektion 15 mars

LEKTION 74

Det finns ingen annan vilja än Guds.

1. Tankegången i dag kan ses som den centrala tanke mot vilken

alla våra övningar är riktade. Guds Vilja är den enda Viljan.

När du har förstått detta, har du förstått att din vilja är Hans.

Övertygelsen att konflikt är möjlig är borta. Frid har ersatt

den egendomliga föreställningen att du slits mellan motstridiga

mål. Som uttryck för Guds Vilja har du inget annat mål

än Hans.

2. Det finns en djup frid i dagens tankegång, och övningarna i

dag är inriktade på att finna den. Själva tankegången är helt

sann. Därför kan den inte ge upphov till illusioner. Utan illusioner

är konflikt omöjlig. Låt oss försöka förstå detta i dag, och

uppleva den frid som denna insikt för med sig.

3. Börja de längre övningsstunderna med att upprepa dessa tankar

flera gånger, långsamt och med fast beslutsamhet att förstå

vad de innebär, och att hålla dem kvar i sinnet:

Det finns ingen annan vilja än Guds. Jag kan inte vara i konflikt.

Ägna sedan flera minuter åt att lägga till några besläktade tankar

som till exempel:

Jag har frid.

Ingenting kan störa mig. Min vilja är Guds.

Min vilja och Guds är ett.

Gud vill att Hans Son skall ha frid.

Se till att under denna inledande fas snabbt ta itu med alla konflikttankar

som kan komma att dyka upp i ditt sinne.

Säg omedelbart till dig själv:

Det finns ingen annan vilja än Guds.

Dessa konflikttankar är meningslösa

4. Om det finns något konfliktområde som verkar särskilt svårt att

komma till rätta med, välj då ut det för en speciell granskning.

Tänk på det kort men mycket specifikt, identifiera personen eller

handlar om, och säg till dig själv:

Det finns ingen annan vilja än Guds. Jag delar den med

Honom. Mina konflikter beträffande ______ kan inte vara

verkliga.

5. Efter att du på detta sätt har tömt ditt sinne, slut ögonen och

försök att uppleva den frid som din verklighet gör dig berättigad

till. Sjunk in i den och känn hur den omsluter dig. Det kan finnas

en viss frestelse att felaktigt se dessa försök som en önskan

att dra sig undan världen, men skillnaden är lätt att upptäcka.

Om du lyckas, kommer du att uppleva en djup känsla av glädje,

och en ökad vakenhet snarare än en känsla av att vara trött och

kraftlös.

6. Glädje är fridens kännetecken. Genom denna upplevelse kommer

du att inse att du har nått den. Om du känner att du glider

in i ett tillstånd där du drar dig undan världen, upprepa då

snabbt dagens tankegång och försök igen. Gör detta så ofta det

är nödvändigt. Det lönar sig definitivt att vägra att tillåta sig att

dra sig undan världen, även om du inte upplever den frid du

söker.

7. Säg till dig själv under de kortare övningsstunderna som bör

göras på regelbundna och i förväg bestämda tider:

Det finns ingen annan vilja än Guds. Jag söker Hans frid i dag.

Försök sedan finna det du söker. En minut eller två varje halvtimme,

om möjligt med slutna ögon, skulle vara väl använd tid

för detta i dag.

Lämna ett svar