Dagens EKIMlektion 4 januari

LEKTION 4

Dessa tankar betyder ingenting. De är som de

ting jag ser i det här rummet [på den här gatan,

från det här fönstret, på den här platsen].

1. Till skillnad från de föregående övningarna börjar inte dessa

övningar med dagens tankegång.

Börja under övningsstunderna med att i ungefär en minut lägga märke

till de tankar som dyker upp i ditt sinne.

Tillämpa sedan tankegången på dem.

Om du redan är medveten om några olyckliga tankar, använd dem då

som objekt för tankegången.

Men välj inte bara de tankar som du tycker är “dåliga“.

Om du övar dig i att iaktta dina tankar, kommer du att finna att de

utgör en sådan blandning att på sätt

och vis ingen av dem kan kallas “bra“ eller “dålig“.

Det är därför som de inte betyder någonting.

2. Vid valet av objekt för tillämpning av dagens tankegång krävs

den vanliga noggrannheten.

Var inte rädd för att använda såväl “bra“ som “dåliga“ tankar.

Ingen av dem representerar dina verkliga tankar, som döljs av dem.

De “bra“ tankarna är bara skuggor av det som ligger bortom,

och skuggor gör det svårt att se.

De “dåliga“ tankarna skymmer seendet, och gör det omöjligt

att se.

Du vill inte ha någon av dem.

3. Detta är en mycket viktig övning, och den kommer att upprepas

då och då i en något annorlunda form.

Avsikten är här att öva dig i de första stegen mot målet att kunna

skilja det meningslösa från det meningsfulla.

Det är ett första försök i det långsiktiga

syftet att lära dig se det meningslösa som utanför dig, och

det meningsfulla som inom dig.

Det är också början till att öva ditt sinne i att förstå vad som är

detsamma och vad som är olikt.

4. När du använder dina tankar som mål för dagens tankegång,

identifiera då varje tanke genom den viktigaste personen eller

händelsen som den innehåller; till exempel:

Den här tanken om ______ betyder ingenting.

Den är som de saker jag ser i det här rummet, [på den här gatan, och

så vidare].

5. Du kan också använda tankegången på en bestämd tanke som du

finner skadlig.

Detta är en nyttig övning, men den ersätter inte

de mer slumpartade tillvägagångssätten som bör följas i övningarna.

Men sök inte i ditt sinne i mer än ungefär en minut.

Du är ännu alltför oerfaren för att kunna undvika en benägenhet att

sysselsätta dig med meningslösheter.

6. Eftersom de här övningarna är de första i sitt slag, kanske du

finner det speciellt svårt att vänta med att döma i samband med

tankarna. Upprepa inte dessa övningar mer än tre eller fyra

gånger under dagen. Vi återkommer till dem senare.

Lämna ett svar