Dagens EKIMlektion 8 maj

LEKTION 128

Den värld jag ser har ingenting som jag vill ha.

1. Den värld du ser har ingenting att erbjuda dig som du behöver;

ingenting som du kan använda på något sätt, inte heller någonting

överhuvudtaget som kan tjäna till att ge dig glädje. Tro på

denna tanke, och du besparas år av förtvivlan, oräkneliga besvikelser,

och förskonas från hopp som vänds till förtvivlans bittra

aska. Det finns ingen som inte måste acceptera att denna tanke

är sann, om han vill lämna världen bakom sig och svinga sig högt

upp över dess snäva horisont och dess små egenheter.

2. Varje ting du värdesätter här är bara en boja som binder dig

vid världen, och den kommer inte att tjäna något annat ändamål

än detta. För allt måste tjäna det syfte du har givit det, tills du

ser ett annat syfte där. Det enda syfte den här världen har som är

värdigt ditt sinne är att du går förbi den utan att dröja dig kvar

för att varsebli ett hopp där det inte finns något. Låt dig inte vilseledas

längre. Den värld du ser har ingenting som du vill ha.

3. Gör dig fri i dag från de bojor du lägger på ditt sinne när du

varseblir frälsningen här. För det du värdesätter gör du till del

av dig så som du varseblir dig själv. Alla ting du söker för att

göra ditt värde större i dina egna ögon begränsar dig ytterligare,

skymmer ditt värde för dig, och sätter ännu en regel för den dörr

som leder till sann medvetenhet om ditt Själv.

4. Låt ingenting som har med kroppens tankar att göra fördröja

ditt framåtskridande mot frälsningen, och låt dig inte heller hållas

tillbaka av frestelsen att tro att världen har någonting som du vill

ha. Det finns ingenting att hålla fast vid här. Ingenting här är värt

ett enda ögonblicks fördröjning och smärta; inte ett enda ögonblicks

ovisshet och tvivel. Det värdelösa erbjuder ingenting. Visshet

om vad som är värdefullt går inte att finna i det värdelösa.

5. I dag skall vi öva oss i att släppa alla tankar på de värden vi

har tillmätt världen. Vi låter den vara fri från de syften vi har

givit dess aspekter, dess faser och dess drömmar. Vi låter den

vara utan syfte i våra sinnen, och löser den från allt vi önskar att

den vore. På så sätt lyfter vi bort kedjorna som håller fast dörren

till frihet från världen, och går bortom alla små värden och förminskade

mål.

6. Stanna upp och var stilla en liten stund, och se hur högt du

höjer dig över världen när du befriar ditt sinne från bojorna och

låter det söka den nivå där det känner sig hemma. Det kommer

att vara tacksamt över att vara i frihet en liten stund. Det vet var

det hör hemma. Men frigör dess vingar, och det kommer att flyga

säkert och med glädje för att förena sig med sitt heliga syfte.

Låt det vila i sin Skapare så att det där blir återställt till sunt förnuft,

till frihet och till kärlek.

7. Ge det tio minuters vila tre gånger i dag. Och när du sedan

öppnar ögonen kommer du inte att sätta lika mycket värde på

någonting du ser som när du såg det förut. Hela din syn på

världen kommer att ändras en smula varje gång du låter ditt

sinne slippa sina bojor. Det är inte i världen det hör hemma.

Och du hör hemma där det vill vara, och dit det beger sig för att

vila när du befriar det från världen. Din Vägledare är säker.

Öppna ditt sinne för Honom. Var stilla och vila.

8. Skydda också ditt sinne hela dagen. Och när du tror att du ser

något värde i en aspekt eller en bild av världen, vägra att lägga

denna boja på ditt sinne, utan säg till dig själv med tyst visshet:

Detta skall inte fresta mig att försena mig.

Den värld jag ser har ingenting som jag vill ha.

Lämna ett svar