Dagens EKIMlektion 27 september

LEKTION 270

Jag skall inte använda kroppens ögon i dag.

1. Fader, Kristi sanna seende är Din gåva till mig, och den har makten att

överföra allt som kroppens ögon ser till åsynen av en förlåten värld. Så

underbar och nåderik den här världen är! Men så mycket mer jag

kommer att varsebli i den än vad seendet kan ge. En förlåten värld innebär

att Din Son erkänner sin Fader, låter sina drömmar föras till

sanningen, och förväntansfullt väntar på det enda kvarvarande ögonblicket

av tiden som tar slut för evigt när minnet av Dig kommer tillbaka

till honom. Och nu är hans vilja ett med Din. Hans funktion är

nu endast Din Egen, och varje tanke förutom Din är borta.

2. Stillheten i dag kommer att välsigna våra hjärtan, och genom

dem kommer friden till alla. Kristus är våra ögon i dag. Och

genom Hans seende erbjuder vi helande till världen genom Honom,

den helige Son som Gud skapade hel, den helige Son som

Gud skapade som en.

Lämna ett svar