Dagens EKIMlektion 14 Augusti

LEKTION 226

Mitt hem väntar på mig. Jag skall skynda mig dit.

1. Om jag så väljer, kan jag lämna den här världen helt och hållet.

Det är inte döden som gör detta möjligt, utan en förändring av

sinnet när det gäller syftet med världen. Om jag tror att den har

ett värde som jag ser den nu, kommer den fortfarande att finnas

kvar för mig. Men om jag inte ser något värde i världen som jag

ser den, och inte ser någonting som jag vill behålla som mitt eller

söka efter som ett mål, kommer den att lämna mig. För jag har

inte sökt efter illusioner för att ersätta sanningen.

2. Fader, mitt hem väntar på min glada återkomst. Din Famn är öppen

och jag hör Din Röst. Varför behöver jag dröja mig kvar på en plats av

fåfänga önskningar och spruckna drömmar, när Himlen så lätt kan bli

min?

Lämna ett svar