Dagens EKIMlektion 13 december

LEKTION 347

Vrede måste komma från dömande.

Dömande är det vapen jag använder mot mig själv

för att hålla miraklet borta från mig.

1. Fader, jag vill ha det som går emot min vilja, och vill inte ha det som det

är min vilja att ha. Rätta mitt sinne, Fader. Det är sjukt. Men Du har

erbjudit frihet, och jag väljer att göra anspråk på Din gåva i dag. Och

därför lämnar jag allt dömande till Honom Som Du gav till mig för att

döma åt mig. Han ser det jag ser, och likväl känner Han sanningen.

Han ser smärtan, och likväl förstår Han att den inte är verklig, och i

Hans förståelse helas den. Han ger de mirakler som mina drömmar vill

dölja för min medvetenhet. Låt Honom döma i dag. Jag känner inte

min vilja, men Han är säker på att det är Din Egen. Och Han kommer

att tala för mig, och inbjuda Dina mirakler att komma till mig.

2. Lyssna i dag. Var mycket stilla och hör den milda Rösten för Gud

försäkra dig att Han har bedömt dig som Sonen som Han älskar.

Lämna ett svar